Q3: Svenskarna omfamnar strömmade medietjänster

9 November 2015

Mediekonsumtionen i Sverige präglas alltmer av s k strömmade tjänster såsom Spotify och Netflix. Tre av fyra 15-74-åringar strömmar nu antingen musik eller rörlig bild. Populärast är tjänsterna Youtube, Spotify och Netflix. Youtube är gratis, Spotify erbjuds både som gratis- och betaltjänst och Netflix är en ren betaltjänst. Det som blir allt tydligare är att just betaltjänster inom musik, film och TV växer starkt. Spotify revolutionerade musikbranschen när den strömmade musiktjänsten lanserades. Den möjliggör för sina användare att konsumera obegränsat med musik mot antingen en fast månadskostnad eller gratis med reklam. I dagsläget har Spotify nära 90% av alla betalande abonnenter av strömmad musik på den svenska marknaden. Sedan Netflix lanserades i Sverige i oktober 2012 har även marknaden för strömmade videoabonnemang fullkomligt exploderat. Under årets tredje kvartal prenumererade 30% av hushållen på minst en videotjänst, där Netflix är i särklass störst. Sammantaget abonnerar vart tredje hushåll på endera Netflix eller Spotify. Samtidigt som digitala abonnemangstjänster ökar i popularitet, minskar intresset för att styckköpa olika former av fysisk media. Tydligast är utvecklingen för tidningar, CD- och DVD-skivor samt TV-och datorspel. Nedgången är i flera fall mer än 50% sedan 2012. Även här sker en övergång till digitala köp, över internet. Men detta kompenserar bara delvis för bortfallet i den traditionella marknaden. Tillväxten för digitala styckköp är dock låg jämfört med tillväxten för abonnerade tjänster som Netflix och Spotify. – I Sverige tycks vi idag föredra medietjänster som antingen är gratis eller som bygger på en månadsutgift och ger möjlighet att konsumera fritt utan begränsningar. I dagsläget är det framförallt inom musik och video som detta erbjuds. För en stor del av de svenska mediekonsumenterna har Spotify och Netflix tagit sig till en position där de ses som självklara inslag i vardagen, säger Marie Nilsson, VD Mediavision Pressrelease November 2015