Mediavision: TV-tittande online når nya höjder

27 January 2016

Strömmande TV-tjänster växer så det knakar i Sverige och under fjärde kvartalet 2015 uppmättes den högsta siffran någonsin. I genomsnitt tittade vi då drygt 36 minuter per dag på online-TV. Bakom ökningen ligger stark tillväxt för framförallt amerikanska tjänster som Netflix och Youtube. Närmare 40 procent av 15-74-åringarna tittade på online-TV en genomsnittlig dag under fjärde kvartalet, vilket motsvarar nära tre miljoner svenskar. Jämfört med samma period 2014 är detta en ökning på 20 procent. Men inte bara antalet tittare ökar. Även tittartiden på online-TV växer kraftigt. I årstakt uppgår ökningen för fjärde kvartalen mellan 2014 och 2015 till 47 procent. När 2015 sammanfattas, kan Mediavision konstatera att förflyttningen från traditionell TV till online varit mycket kraftig. I befolkningen som helhet är ökningen i både räckvidd och tittartid tvåsiffrig. I absoluta tal är det dock yngre som ökar allra mest. I åldrarna 15-34 år uppgick dagligt tittande på strömmade tjänster till närmare en timme om dagen under årets avslutande kvartal. Framförallt lockar Netflix och Youtube. Sammantaget nådde de två amerikanska tjänsterna en andel på över 50 procent av allt online-tittande. Detta gör att Netflix och Youtube står starka även när de jämförs med traditionella, svenska, TV-kanaler. Under det fjärde kvartalet 2015 var tittandet på Netflix och Youtube lika stort som eller större än många traditionella TV-kanalers, inklusive SVT2, TV3 och Kanal 5. Endast TV4 och SVT1 har ett högre dagligt tittande i hela gruppen 15-74 år. – Strömmade videotjänster är inte längre en företeelse på marginalen, för unga konsumenter. Vi har passerat en ny brytpunkt och vi ser en kraftig tillväxt för rörlig bild online över hela linjen. Det är helt följdriktigt att reklamen speglar detta och att annonsörerna omfördelar sina budgetar mer mot online, säger Marie Nilsson, VD Mediavision. Diagrambild: Se bifogad fil Pressrelease januari 2016