Betal-TV-marknaden i Sverige i stark omvandling

11 April 2016

Efter ett par år av tittarförflyttning från traditionell TV till online, syns för första gången också ett tydligt skifte i intäkter. De traditionella betal-TV-operatörerna tappade TV-intäkter 2015. Totalt omsatte TV-marknaden 21,5 miljarder kronor 2015, vilket för branschen som helhet betyder en mycket svag tillväxt på endast 2,4 procent jämfört 2014. Merparten av TV-industrins omsättning kommer direkt från hushåll och konsumenter, som betalar för TV-paket i olika former och för public service. Hushållens TV-abonnemang från traditionella betal-TV-operatörer såsom Boxer, Telia, Com Hem m fl, omsatte 9 miljarder kronor 2015. Detta är en minskning med 11 miljoner jämfört med 2014 men framförallt är det ett trendbrott eftersom traditionell betal-TV hittills visat på kontinuerlig tillväxt. Samtidigt ökar intäkterna för nya former av betal-TV-tjänster, såsom Netflix, HBO Nordic och Viaplay. Detta visar Mediavisions nyutkomna årliga branschanalys över den svenska TV-marknaden. Enligt Mediavisions beräkningar omsatte betal-TV online, s k streaming, 1,6 miljarder kronor förra året, vilket är en tillväxt på över 400 miljoner jämfört 2014. – Detta är en klar inbromsning. Tidigare har betal-TV-operatörerna kunnat parera konkurrensen från nya onlinetjänster genom att paketera skickligt och hålla uppe priserna. Vi ser nu att intäkterna påverkas av det digitala skiftet säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Betal-TV-operatörerna kommer att vara fortsatt starka spelare på TV-marknaden, men precis som i många andra medieindustrier blir digitaliseringens effekter alltmer uppenbara. De traditionella aktörerna ställer nu om för att möta helt nya konsumentkrav både när det gäller innehåll och paketering. Diagrambild, se bifogad fil Pressrelease svensk TV-marknad april 2016