Svensk TV-marknad 2016: Digitaliseringen allt mer påtaglig

25 May 2016

Svensk TV-industri är sedan flera år inne i en kraftig omställning. Det pågår en tydlig tittarförflyttning från traditionell TV till online, och nu börjar också intäkterna bli substantiella för onlinebaserade TV-tjänster. Detta visar Mediavisions nyutkomna årliga branschrapport över den svenska TV-marknaden. Totalt omsatte TV-marknaden 21,5 miljarder kronor 2015, vilket innebär en blygsam ökning på 2,4 procent mot föregående år. En allt större del av TV-industrins intäkter kommer från digitala tjänster. För helåret 2015 beräknar Mediavision att 15 procent av marknadens totala intäkter (exklusive public service) kommer från webb-TV, motsvarande 2,5 miljarder kronor. De ökade digitala intäkterna kommer från såväl reklam- som betalsidan. Digitaliseringens effekter förväntas intensifieras under 2016, då Mediavision bedömer att andelen digitala intäkter kommer att öka till nära 20 procent av TV-marknadens totala omsättning. Detta baseras på att både räckvidd och tittartid för webb-TV fortsätter stiga, samt att konsumenterna visar fortsatt köpintresse för streamingabonnemang. – Antalet streamingabonnemang i Sverige växer stadigt både genom nytillkommande hushåll samt att allt fler streamingkunder väljer att skaffa fler än ett abonnemang, säger Marie Nilsson, VD för Mediavision. Samtidigt ser vi en rad hämmande faktorer för annonsfinansierad webb-TV såsom adblocking och avsaknad av mätstandards, vilket verkar återhållande för en i övrigt växande marknad. Analysen visar också att digitaliseringen leder till omfördelning av intäkterna mellan branschens aktörer, där internationella aktörer såsom Youtube och Netflix tar allt större andelar på bekostnad av inhemska spelare. – Nordiska mediehus befinner sig i en spännande period, där bolagens förmåga att bygga digital kompetens och ställa om erbjudandena mot digitalt kommer vara avgörande framgent, säger Marie Nilsson VD för Mediavision. Mediavision följer löpande utvecklingen av svensk och nordisk mediemarknad med fokus på den digitala omställningen. Pressrelease svensk TV-marknad 2016_05_25