Utlandsbaserade spelbolag allt viktigare för kommersiell TV

8 September 2016

Mängden spelrelaterad TV-reklam ökade starkt första halvåret 2016 jämfört med ifjol. Bakom ökningen står de utlandsbaserade spelbolagen som investerat kraftigt i marknadsföring under de senaste åren. Spelbolagen har därmed kommit att bli en allt viktigare intäktskälla på en vikande svensk TV-annonsmarknad.

Annonsmarknaden för TV tappade mer än en kvarts miljard 2015 enligt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM). Även 2014 backade TV-marknaden och 2016 ser inte ljusare ut. Fram till och med juli i år hade annonsinvesteringarna i TV minskat nära 100 miljoner jämfört samma period 2015. Enligt IRM väntas marknaden tappa ytterligare nästan 100 miljoner innan årets slut.

Bakom utvecklingen ligger ett minskande TV-tittande, inte minst bland unga. Detta har gjort många annonsörer mer benägna att flytta reklampengar från TV till onlinemedier. De utlandsbaserade spelbolagen har däremot kraftigt ökat sina reklaminvesteringar i TV och på så sätt blivit en allt viktigare intäktskälla för de kommersiella kanalhusen.

Idag står spelbolagen som annonsörsgrupp för en tiondel av all köpt TV-reklam i Sverige. Det motsvarar en ökning på 20 procent jämfört med ifjol. Så sent som under första halvåret 2013 stod gruppen endast för tre procent av all TV-reklam.

Uppgången förklaras helt och hållet av de utlandsbaserade spelbolagens ökade reklamköp i TV. Tillsammans står dessa för 75 procent av all spelreklam som sänds i TV. Jämfört för två år sedan har dessa bolag nära fördubblat mängden TV-reklamköp. Det är också ett allt större antal spelaktörer som syns i TV-rutan. Första halvåret 2016 annonserade 31 olika spelbolag i TV, vilket kan jämföras med 24 under samma period ifjol och 20 första halvan av 2014.

Sett till enskilda aktörer är det framförallt Unibet som investerat tungt i TV-annonsering. Bolaget har nu gått om Svenska Spel som det spelbolag som annonserar mest i svensk TV.
Och investeringarna tycks ha gett avkastning, då Unibet är det utlandsbaserade spelbolag med flest antal spelare sammantaget på den svenska marknaden inom sportsbetting, kasino och poker. Detta konstateras i Mediavisions löpande analys av den svenska spelmarknaden.

– Den utveckling vi nu ser är intressant av många skäl. Spelmarknaden i Sverige fortsätter växa och många aktörer satsar hårt inför den väntande omregleringen på att flytta fram positionerna och ta marknadsandelar. Det leder till intensiv kundjakt, vilket driver på reklaminvesteringarna. För kanalhusen är detta positivt på kort sikt. Frågan är hur väl efterfrågan står sig bortom en omreglering av spelmarknaden, när krutröken har lagt sig, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

Mediavision i media