Över hälften av unga är pirater

14 February 2017

Illegal nedladdning och streaming är ett utbrett fenomen i Sverige. I januari 2017 uppgav 24% av svenskarna i åldern 15-74 år att de laddat ned eller streamat filmer och TV-serier via illegala webbsidor som t ex Piratebay, Swefilmer och Dreamfilm under den senaste månaden.

Mest utbrett är piratanvändandet bland de unga. Över hälften av 15-24-åringarna uppger att de använt pirattjänster under den senaste månaden. Bland unga män 15-24 år är andelen 70%.

Piratanvändandet har ökat sedan 2010 när Mediavision började följa detta fenomen. Det har legat förhållandevis stadigt runt 25% under de senaste tre åren, sett över befolkningen som helhet. Det illegala användandet är betydligt mer utbrett i Sverige än i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.

– Domen mot Bredbandsbolaget är en stor sak i detta sammanhang, säger Natalia Borelius, projektledare på Mediavision. De åtgärder som vidtagits hitintills, med t ex nedstängning av illegala webbsidor, har visat sig ha begränsad effekt på den illegala konsumtionen. I Finland och Danmark där man sedan länge tillämpar blockering, är piratanvändandet mindre än hälften så utbrett som i Sverige. Det återstår dock att se hur svenska konsumenter svarar på denna åtgärd.

pressrelease februari 2017.pdf


Mediavision i media