Tittandet på e-sport och gaming når nya höjder

17 March 2017

Intresset för e-sport och gaming ökar starkt. Det märks tydligt i att allt fler konsumenter söker sig till detta innehåll online. Nära 400 000 svenskar tittar på e-sport eller gaming en genomsnittlig dag – betydligt fler än de som tittar på traditionell sport online. Det rapporterar Mediavision i sin senaste analys ”E-sports & gaming 2016/2017”.

Att titta på tävlingar inom dataspel eller på videoklipp om spelande har blivit mycket stort i Sverige. Redan tidigt hösten 2016 kunde Mediavision konstatera att detta innehåll för första gången lockade fler onlinetittare än traditionell sport. Nu visar Mediavisions senaste analys att utvecklingen förstärkts. Under fjärde kvartalet 2016 lockade e-sport och gaming i snitt 370 000 tittare dagligen vilket är en tillväxt på 35 procent jämfört samma period 2015. Traditionell sport online lockade avsevärt färre, med 280 000 webb-TV-tittare en genomsnittlig dag.

I synnerhet är tittandet bland unga mycket stort. Drygt 15 procent av 15-24-åringarna tittar på e-sport eller gaming en genomsnittlig dag. Även om det hittills har varit de unga som drivit på tillväxten, ser Mediavision tydligt att konsumtionen också ökar i högre åldrar.

Det är framförallt Youtube som lockar tittarna. Den Google-ägda streamingjätten har dessutom vuxit och når idag fler e-sport- och gamingtittare jämfört med samma period 2015.

En trolig förklaring till Youtubes tillväxt är lanseringen av Youtube Gaming i augusti 2015. Denna streamingplattform har visat sig lyckosam på den svenska marknaden. Men Youtube är inte bara stort inom kategorin gaming utan även inom e-sport, där Twitch är den andra stora plattformen. Utöver Youtube och Twitch är det i dagsläget få som kan mäta sig i räckvidd. Dock talar det mesta för ökad konkurrens framöver.

– En mycket snabb tillväxt i konsumentledet leder till en intressant utveckling även bland aktörerna på den här marknaden. Både Twitter och Facebook har satsat stort och visat att e-sport är framtidsmarknader också för dem. Men även nordiska aktörer är aktiva, till exempel MTG och danska Egmont. Mediavision följer därför den nordiska och svenska e-sport- och gamingmarknaden mycket nära säger Torbjörn Axelsson, analytiker på Mediavision.

pressrelease mars 2017

Mediavision i media