Svensk TV-marknad 2017: Rekordhög omsättning drivet av webb-TV

5 May 2017

I sin årliga analys av TV-marknaden belyser Mediavision den intensiva transformation som präglar branschen just nu. Den digitala tillväxten är mycket stark, samtidigt som efterfrågan på traditionell TV-reklam är god, trots successiv tittarminskning. Konsultbolagets prognos är att den sammantagna TV-marknaden i Sverige når nytt omsättningsrekord 2017.  

Sammantaget uppgick hela TV-marknaden, d v s både internet- och traditionellt distribuerad TV, till 22,6 miljarder kronor 2016. Det betyder en tillväxt på fem procent jämfört med 2015, vilket helt kan tillskrivas den del som kommer ur internetdistribuerad TV. Över de senaste åren har både den annonsfinansierade webb-TV:n (AVOD) och betaltjänsterna (SVOD) vuxit kraftigt, vilket också syns i tillväxttalen. Störst ökning sker inom betaltjänster som Netflix, Viaplay, HBO Nordic och C More.

Mediavision beräknar att nära 3,5 miljarder kronor, eller 15 procent av den totala TV-marknaden, kom från internetdistribuerad TV 2016. Det är här som tillväxten äger rum medan traditionell TV istället såg minskade annonsintäkter för tredje året i rad.

Mediavision gör bedömningen att transformationens effekter kommer bli allt tydligare. 2017 blir därmed ytterligare ett starkt år för internetdistribuerad TV, med en tillväxtprognos på 25 procent. Streamingmarknaden drivs av att allt fler konsumenter skaffar dessa tjänster och att många dessutom väljer att ha flera abonnemang. Detta innebär dock att de traditionella betal-TV-tjänsterna pressas, i synnerhet av de globala aktörerna. Netflix är utan jämförelse störst aktör på svensk betal-TV-marknad idag, räknat i antal kunder.

När det gäller traditionell TV-reklam är Mediavisions prognos positiv. Annonsörernas efterfrågan förväntas vara så pass hög att TV-kanalerna till och med kan se fram emot en viss ökning av intäkterna 2017. Genom att höja reklampriserna kan bolagen kompensera för minskat tittande. Men det står helt klart att den traditionella TV-konsumtionen fortsätter att falla – och bland yngre mycket kraftigt.

Sammantaget är Mediavisions bedömning att rörlig bild-marknaden lever gott under 2017, präglat av stark konjunktur och kraftig omsvängning i digital riktning.

Press release som PDF