TV och rörlig bild allt viktigare för att locka till sociala medier

30 May 2017

Rörlig bild, eller video, får en allt starkare ställning i sociala medier. Och det märks tydligt att konsumenterna uppskattar att titta via t.ex. Facebook, Instagram eller Snapchat. I en färsk analys från Mediavision slås fast att nära 5,5 miljoner använder sociala medier en genomsnittlig dag – två tredjedelar av dessa tittar också på videoinnehåll via dessa tjänster.

Under årets första kvartal använde nära 5,5 miljoner sociala medier en vanlig dag. Facebook är mest populärt med ungefär fem miljoner dagliga användare. Därefter följer bild- och videodelningstjänsten Instagram som når nära tre miljoner av alla svenskar en genomsnittlig dag.

2017 har flera av de stora amerikanska sociala medieaktörerna satsat hårt på video. Bland annat har de lanserat olika verktyg så att användarna kan skapa ”engagerande” videoklipp. Några exempel är utökad maxtid för inspelningar, möjligheten att dela klipp och bilder via så kallade ”stories” och kamerafunktioner med inslag av augmented reality,

I Mediavisions analys konstateras att videokonsumtion via sociala medier är mycket vanligt i Sverige idag. Hela 65 procent av dem som använde någon social media ”igår” tittade på videoinnehåll via dessa sidor. I siffrorna ingår inte Youtube. Och inte särskilt förvånande är det bland de unga som tittandet är som allra störst. Bland 15-34-åringarna tittar drygt 80 procent av sociala mediekonsumenterna på video en genomsnittlig dag, att jämföra med 50 procent bland 55-74-åringar.

Enligt flera uppgifter planerar även Facebook att börja producera eget videoinnehåll. En sådan kommer från Business Insider, som hävdar att Facebook ska producera såväl längre, påkostade format som billiga, kortare produktioner.

– Under det senaste året har video blivit allt viktigare i sociala medier. Med nya funktioner för live och dessutom satsningar på professionellt innehåll ser vi hur gränserna mellan sociala och traditionella medier blir alltmer diffusa. Detta får betydelse både för innehållsskapare och för reklamen. Och vi ser ju tydligt att sociala medier växer kraftigt också som andel av annonsinvesteringarna, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

Pressrelease som PDF