Snabb OTT-tillväxt i Q4 driver fram konsolidering

1 February 2018

Mediavisions Q4-analys visar fortsatt mycket snabb tillväxt för internetbaserad TV. Såväl tittande som kundtillströmning ökar under kvartalet. Fortfarande dominerar amerikanska aktörer, såsom Netflix och Google (Youtube), marknaden. Det är i ljuset av detta som dagens storaffär mellan TDC och MTG bör ses. Både annons- och abonnemangsfinansierade tjänster växer och värdet av SVOD-marknaden i Sverige skattas f n till ca 2,5 mdr kronor.

När Mediavision sammanställer resultatet för den svenska streamingmarknaden Q4 2017 uppgår tillväxten för de abonnerade s k SVOD-tjänsterna (Netflix, Viaplay, HBO Nordic m fl) till 15 procent. Detta leder till en rekordnivå i innehav där fler än två av fem hushåll nu har minst ett SVOD-abonnemang. Trots stark tillväxt hos nordiska aktörer, såsom Viaplay och C More, ökade Netflix och HBO Nordic sin sammantagna marknadsandel i Sverige från 61 procent i Q4 2016 till 65 procent 2017.

Sambandet mellan innehållsinvesteringar och kundtillväxt blir allt tydligare. Och för 2018 har t ex Netflix kommunicerat att innehållsköpen ska växa ytterligare till närmare 8 mdr USD. För lokala, nordiska, aktörer innebär detta en tydlig utmaning. De nyligen annonserade samgåendena mellan olika nordiska operatörer och mediebolag bör ses i ljuset av den globala omstrukturering som just nu pågår. För att möta den ökande konkurrensen är en fortsatt period av konsolidering högst sannolik.

På konsumentsidan kan Mediavision konstatera ytterligare ett starkt kvartal för tittandet på streamingtjänsterna, både annons- och betalfinansierade tjänster växer. Räckvidden, d v s hur många som använder tjänsterna, uppgår i Q4 till 43 procent. De tjänster som svenska konsumenter lägger mest tid på är amerikanska Youtube och Netflix följt av SVT Play och Viaplay. Netflix är således störst både sett till antal abonnerande hushåll och tittartid i Q4 2017.

– Det har varit en händelserik period på marknaden för rörlig bild, både globalt och i Norden. Bara de sista månaderna har Disney aviserat sitt köp av 21 Century Fox, Tele2 och Com Hem går samman i Sverige och idag TDC:s köp av MTG. Konvergens, skalfördelar och innehållsägande blir med andra ord allt viktigare för bolagen. Mediavision har länge pekat på nödvändigheten av nordiska samarbeten för att behålla konkurrenskraften. Det blir allt tydligare att aktörerna letar nya vägar framåt, säger Marie Nilsson, VD Mediavision.