Mediavision: E-sport visar avstannad publiktillväxt, men ökat engagemang

2 March 2018

Mediavisions senaste analys av den nordiska marknaden för e-sport och gaming visar på en expanderande marknad. Och även om tidigare års explosionsartade tittartillväxt tycks ha avstannat, fortsätter engagemanget att öka. Tittartiden ökar och fler konsumenter betalar för innehållet än för ett år sedan.

2017 var ett händelserikt år för e-sport- och gaming-marknaden. Såväl ökad konkurrens om rättigheter som olika bolagsaffärer duggade tätt. Dock tycks publikintresset delvis ha stabiliserats efter flera år av kraftig tillväxt. Cirka 650 000 nordbor tittar på e-sport/gaming en genomsnittlig dag. Detta är i nivå med antalet dagliga tittare 2016. Även om det inte är fler som tittar, ökar dock tittartiden. Under det fjärde kvartalet 2017 spenderade e-sport/gaming-tittare i genomsnitt nära 100 minuter per dag på genren, vilket är en årlig ökning med drygt 20 minuter. En förklaring är att aktörerna på marknaden producerar både mer och bättre innehåll jämfört med tidigare.

Ett ökat engagemang syns också i att fler väljer att betala för innehållet. Nära var femte e-sport/gaming-tittare i Norden betalade för att titta under Q4 2017. Detta är en kraftig tillväxt på över 40 procent jämfört samma period 2016. Samtidigt uttrycker nära 75 procent av svenska tittare betalningsvilja för specifika funktioner hos streamingtjänster av e-sport/gaming. Två populära funktioner som tittarna kan tänka sig betala för är annonsfria sändningar eller medföljande belöningar inuti spel.

– Den ökande andelen betalande tittare pekar på att konsumtionen sakta är på väg att mogna. Samtidigt är gruppen konsumenter som står beredda att betala för innehållet betydligt större än de som i dag betalar. Detta ser vi som en tydlig markör för utvecklingspotential, säger Torbjörn Axelsson, analytiker på Mediavision.

Mediavision kan också konstatera att Google-ägda Youtube och Amazon-ägda Twitch är fortsatt överlägsna plattformar för tittande på e-sport/gaming. Under Q4 2017 vände sig mer än 80 procent av de nordiska e-sporttittarna till Youtube och 50 procent tittade via Twitch. Men Facebook har under 2017 på allvar tagit upp kampen, bland annat genom sändningar av attraktiva e-sportligor. Detta gav Facebook totalt 14 procent av genrens tittare.

– Marknaden för e-sport och gaming är i en intressant utvecklingsfas. Det märks bland annat när man tittar på aktörerna, som nu kämpar om de mest attraktiva rättigheterna och om populära influencers. Youtube och Twitch utmanas rejält av Facebook som påtagligt ökar sina investeringar, men också av andra aktörer. Med ökad konkurrens och stigande rättighetspriser kan vi räkna med en bra grogrund för fortsatt marknadstillväxt, säger Torbjörn Axelsson.