Streaming i Sverige växer så det knakar

8 May 2018

Nya rekord för webb-TV i Sverige konstateras under årets första kvartal. Såväl tittande som köp av betalda streamingtjänster når sina högsta nivåer hittills. För första gången ser vi nu också att lokala tjänster har knaprat in på de amerikanska jättarna Youtube och Netflix.

Mediavision publicerar idag första kvartalets analys av den svenska digitala TV-marknaden. Huvudresultaten under kvartalet är mycket tydliga: Konsumtionen av digitala TV-tjänster, även kallat OTT-tjänster, fortsätter att öka kraftigt. I den breda gruppen 15-74 år tittar hälften på webb-TV (daglig räckvidd 48 procent), en ny rekordnotering och en tillväxt på tio procent jämfört motsvarande kvartal i fjol. Bland 15-54-åringar är daglig räckvidd hela 60 procent.

Ytterligare ett rekord noteras för betalda streamingtjänster, det vill säga Netflix, Viaplay med flera, som nu finns i nära hälften av hushållen (48 procent har minst ett betalabonnemang). Detta motsvarar en uppgång på 19 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Bakom den starka tillväxten syns möjligen början på ett nytt mönster, eftersom lokala aktörer för första gången ökar i andelar, både i tittande och i abonnemangsförsäljning. Fortfarande är Youtube och Netflix dominerande inom sina respektive marknader (annons och betal), men de lokala bolagen har under första kvartalet stärkts gentemot dessa två.

När det gäller tittande är det i synnerhet Discovery Networks som växer starkt, delvis tack vare OS i Pyeongchang under Q1. Sammantaget mer än fördubblas tittandet för Dplay och Eurosport Player jämfört med i fjol. Även webb-TV-tittandet på C More stärktes påtagligt under första kvartalet.

På abonnemangssidan står Viaplay för en stark tillväxt, främst drivet av ett ökat kundintag för film- och seriepaket. Men också Dplay Premium och C More går kraftigt framåt i antal kunder vilket också förklarar det ökade tittandet. Sammantaget innebär detta att Netflix ser sin andel minska på betalmarknaden, från 53 till 45 procent, även om Netflix i absoluta tal fortsätter växa.

– OTT växer så att det knakar på alla fronter, såväl på konsument- som på marknadssidan. Alla de stora aktörerna på den svenska marknaden ökar, men just nu tycks framförallt de lokala aktörerna ha luft under vingarna. Många av dem har investerat kraftigt i sina tjänster och inte minst i innehåll, och det tycks nu bära frukt i form av ökat tittande och ökad försäljning av abonnemang, säger Arvid Åsbrink, senior konsult på Mediavision.