Webb-TV står för en allt större del av den svenska TV-marknaden

18 June 2018

Svensk TV-marknad nådde nya rekordnivåer 2017 konstaterar Mediavision i den nyligen publicerade årliga analysen ”Swedish TV market”. Tillväxten under 2017 drevs av webb-TV, som nu utgör nära 25 procent av TV-marknadens omsättning, om public service exkluderas. Konsumenternas stora intresse för strömmade tjänster väntas driva TV-marknaden även under 2018, enligt Mediavisions prognos.

Svensk TV-marknad är stark. Sammantagna intäkter för traditionell TV och webb-TV uppgick till nära 24 miljarder kronor 2017. Detta innebar att fjolåret var ytterligare ett år av stark tillväxt, med internetdistribuerade tjänster som draglok. Totalt utgör intäkterna från webb-TV nu 23 procent av hela TV-marknaden, exklusive public service. Webb-TV-intäkterna växte dessutom starkt, över 20 procent, jämfört 2016.

Marknaden är alltså i fortsatt kraftig transformation. Konsumenterna väljer i högre grad streamingtjänster och tittartillväxten för webb-TV fortsätter även under 2018 enligt Mediavisions prognos. Men eftersom tittandet på traditionell TV samtidigt tappar, blir sammantaget resultat att TV-konsumtionen i Sverige är stabil 2018. Trots att 2018 är ett år med stora TV-evenemang som OS och fotbolls-VM, förutspås konsumtionen av traditionell TV att backa ytterligare sex procent jämfört 2017.

I takt med att konsumtionen flyttar digitalt, ökar även intäkterna för webb-TV. Det gäller både annons- och betalintäkter. Tillväxten i både tittande och omsättning kommer i synnerhet från prenumerationsbaserade tjänster (SVOD) som Netflix, Viaplay och C More. Mediavisions prognos är att dessa SVOD-intäkter kommer att överstiga 3 miljarder kronor 2018.

– 2017 innebar en stark förflyttning av intäkterna mot streaming, vilket naturligtvis speglar ändrade konsumtionsvanor. Samtidigt är intäkterna på den traditionella TV-marknaden fortfarande starka, trots att konsumtionstillväxten i stort sett uteslutande sker på den digitala sidan. Det som driver just nu är att alltfler skaffar streamingabonnemang men också att de reklamfinansierade streamingtjänsterna ökar fort. Mediavision tror på fortsatt stark tillväxt under kommande år i och med att streamingtjänsterna förbättras och konsumtionen fortsätter öka säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.