Fotbolls-VM och ny lagstiftning driver upp konkurrensen på svensk spelmarknad

2 July 2018

Konkurrensen mellan utlandsreglerade och svenskreglerade spelbolag har ökat påtagligt inför att Sverige närmar sig en ny lagstiftning på spelmarknaden. I januari 2019 träder det nya licenssystemet i kraft, då flera idag utlandsreglerade bolag förväntas etablera sig i Sverige. Mediavision kan konstatera att spel via dessa bolag fortsatt att öka under våren.

Spelbolagens sammantagna mängd reklam har påtagligt ökat under senare tid. Inför och under det nu pågående fotbolls-VM är det tydligt inte minst i TV. Under första halvåret har inte mindre än 55 spelbolag marknadsfört sig i TV, enligt MMS. Detta är avsevärt mer än under motsvarande period i fjol då endast 29 spelbolag syntes i TV. Förra veckan stod det dessutom klart att Unibet, i dagsläget utlandsreglerat, tar över sponsringen av Allsvenskan från säsongen 2020 och att statliga Svenska Spel därmed tappar evenemanget efter 85 år. I takt med att de utlandsreglerade spelbolagen syns allt mer fortsätter de också att locka allt fler svenska spelare.

Redan tidigare har Mediavision pekat på att tillväxten på svensk spelmarknad främst sker bland de utlandsreglerade bolagen. Till exempel har majoriteten av nyregistrerade spelkonton det senaste året tillfallit dessa aktörer. Under våren 2018 har Mediavision också uppmätt en betydligt starkare tillväxt för de utlandsreglerade bolagen när det gäller månatliga spelare i gruppen 18-74 år. Detta avspeglar sig också i marknadsandelar av den totala omsättningen i Sverige där de utlandsreglerade bolagen fortsätter vinna mark på de svenskreglerade bolagens bekostnad.

– Med den stundande omregleringen och i takt med starkt ökad marknadsföring ser vi att 2018 innebär ett nytt läge på svensk spelmarknad. Redan innan fotbolls-VM kunde Mediavision konstatera en stark tillväxt inom sportbetting och den lär ha tagit ytterligare fart sedan dess. Även om Svenska Spel också upplever ett ökat sportspelande under fotbolls-VM så är trenden tydlig i att det är de utlandsreglerade bolagen som driver tillväxten och som stadigt tar större andelar, säger Arvid Åsbrink, analytiker på Mediavision.