Pressrelease 8 november: Svenska hushåll betalar drygt 330 SEK i månaden för betaltjänster för film och TV

8 November 2018

Streamingtjänsterna har under 2018 fortsatt att växa mycket kraftigt och tredje kvartalet var inget undantag. Detta leder även till en påtaglig ökning av hushållens sammantagna utgifter för TV-tjänster. Mediavision konstaterar i Q3-analysen av den svenska videomarknaden, att de månatliga utgifterna för betaltjänster ökat med 24 procent jämfört med samma period i fjol.

Aptiten för videostreaming bland konsumenterna är fortsatt mycket hög. I det nyss avslutade tredje kvartalet är en majoritet, 51 procent, av hushållen i Sverige, kunder till minst en streamingtjänst. Det betyder en årlig tillväxt på nära 30 procent. Netflix agerar draglok och adderar 400 000 nya kunder under den senaste 12-månadersperioden. Men även övriga tjänster som HBO Nordic, Viaplay och Cmore växer också kraftigt. Nykomlingen Youtube Premium är nu i nivå med Amazon Prime och DPlay. Detsamma gäller hyr- och köp-tjänster för rörlig bild (s k TVOD), som t.ex. SF Anytime, växer kraftigt. En fjärdedel av de svenska hushållen hyr eller styck-köper rörlig bild en genomsnittlig månad.

Den växande streamingmarknaden driver också upp hushållens utgifter. Under årets tredje kvartal betalade hushållen i genomsnitt drygt 330 kronor per månad för rörlig bild. En del i förklaringen till ökningen, är att flertalet hushåll hittills behållit sina abonnemang på traditionell betal-TV samtidigt som de adderat streamingtjänsterna. Det är dock tydligt att det är streaming-tjänsterna som driver marknadens tillväxt. Hushållsutgifterna för dessa, ofta kallade SVOD-tjänster, har ökat med nästan 50 procent under senaste året. Resultatet blir ett rejält lyft i den totala hushållsavgiften för rörlig bild, hela 24 procent upp jämfört med Q3 i fjol.

Uppskattad genomsnittlig månadsutgift för rörlig bild, hushåll 15-74 år

– Trenden för streamingtjänsterna är fortsatt mycket stark. Antal betalande hushåll har ökat med nästan 30 procent de senaste 12 månaderna. Och vi ser ingen direkt inbromsning. Snarare tvärt om, eftersom många nu skaffar fler tjänster. Dessutom har ju flera stora internationella bolag som Apple och Disney sagt att de också snart ska lansera streamingtjänster, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Om något, förväntar vi oss en fortsatt snabb utveckling säger hon.