Pressrelease 14 december: Allt fler streamingtjänster i de nordiska hushållen

14 December 2018

Aptiten för streamingtjänster hos de nordiska konsumenterna fortsätter att öka. Idag abonnerar 5,3 miljoner hushåll i Norden på minst en betald streamingtjänst (SVOD). Och allt fler hushåll skaffar ytterligare abonnemang, fenomenet som kallas ”stacking”.

Betalda streamingtjänster för video (s.k. SVOD-tjänster) fortsätter att uppvisa hög tillväxt i den redan streamingtäta nordiska regionen. I genomsnitt abonnerar idag 48 procent av de nordiska hushållen på åtminstone en streamingtjänst. Och marknaden växer så det knakar, 850 000 nya SVOD-hushåll har tillkommit jämfört med samma period förra året. Hela 5,3 miljoner nordiska hushåll är idag kunder till minst en streamingtjänst

Det som numera beskrivs som ”SVOD stacking”, att abonnera på flera tjänster samtidigt, har skjutit fart under det gångna året. Detta bidrar också starkt till den totala tillväxten i Norden. Den grupp som växer allra snabbast är hushåll med tre eller fler SVOD-tjänster, med Norge längst i framkant. 280 000 hushåll i Norge, mer än en fjärdedel av alla norska SVOD-hushåll, abonnerar på minst tre tjänster. Men Sverige och Danmark ligger inte långt efter.

Genomsnittligt antal SVOD-abonnemang per hushåll och land, höst 2018
-Nordiska konsumenter har både stor aptit och utrymme i hushållsbudgeten för streamingtjänster. Och än ser vi ingen avmattning. 2019 talar det mesta för fortsatt stark tillväxt i hela Norden. De nya EU-reglerna som kräver mer nordiskt innehåll lär driva på efterfrågan ytterligare. Med all sannolikhet växer fenomenet SVOD-stacking säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.