Hushållens medieutgifter fortsätter att öka kraftigt

7 February 2019

Hushållen i Sverige lägger allt mer pengar på medietjänster. Svenska hushåll lade i snitt 450 SEK i månaden på medieabonnemang under 2018. Störst är aptiten på rörlig bild där utgifterna har ökat med nästan 20 procent jämfört med 2017.

I en nyligen publicerad analys slår Mediavision fast att hushållens utgifter för medieabonnemang ökar kraftigt under 2018. Rörlig bild står för två tredjedelar av utgifterna där digital betal-TV fortsatt är största medieslaget. Tillväxten är dock störst för streamingtjänster inom rörlig bild (SVOD), d v s tjänster som Netflix, Viaplay, HBO Nordic m fl. Under 2018 ökade utgifterna för streamingtjänster med 44 procent jämfört med 2017, vilket motsvarar en tillväxt på 30 SEK per hushåll i snitt.

Hushållsutgifter för medieabonnemang (Sverige, SEK/månad)

– Svenskar lägger allt mer pengar på medieabonnemang – i synnerhet inom det digitala området. De redan höga nivåerna inom rörlig bild fortsätter att tillta. Det här är ett tydligt tecken på att vi nu är inne i en mycket snabb omdaningsfas. Det är de prenumerationsbaserade videostreamingtjänsterna som står för den största ökningen. Men även tjänster inom ljud når höga nivåer, t ex ljudbok- och musikstreaming-tjänster. Vi förväntar oss att även 2019 blir ett spännande år, speciellt eftersom många nya tjänster redan aviserats, säger Natalia Borelius på Mediavision.