Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

27 May 2019

Streaming växer starkt i Norden även 2019. Det konstaterar Mediavision i den senaste analysen av den nordiska TV- och videomarknaden. Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit. Sammantaget finns nu ca 10 miljoner abonnemang i Norden, fördelat på 5,8 miljoner betalande hushåll. Utvecklingen drivs nu både av hushållen som vill ha fler abonnemang och aktörerna som erbjuder allt fler sorters paket.

Prenumerationsbaserad onlinevideo, SVOD, fortsätter att visa stadig tillväxt i Norden. Våren 2019 ökar antalet hushåll som har minst en videostreamingtjänst med 16 procent, jämfört samma period i fjol. Det betyder 800 000 fler abonnerande hushåll. Totalt har nu 5,8 miljoner hushåll för minst en videotjänst, dvs mer än hälften (52 procent) av hushållen i Norden betalar för SVOD idag.

Utöver tillväxten i antal hushåll ökar även antalet abonnemang som varje hushåll har, så kallad ”stacking”. I genomsnitt abonnerar ett prenumererande, nordiskt hushåll på drygt 1,7 tjänster, vilket är en klar tillväxt jämfört med i fjol. Totalt innebär detta ca 10 miljoner SVOD-abonnemang i Norden.

Nordiska hushåll med minst en SVOD-tjänst, vår 2018 jmf vår 2019 (000′)Att hushållen nu ökar på sina streamingabonnemang förklaras delvis av att många aktörer börjat erbjuda fler former av tjänstepaketering. Till exempel blir det vanligare att telekomoperatörer paketerar streaming tillsammans med traditionell TV och bredband. Operatörernas försäljning av streaming ökar signifikant i hela Norden och fördubblas jämfört med våren 2018.

– Omsättningen på streamingmarknaden växer starkt i alla nordiska länder, framförallt på grund av stacking-fenomenet, d v s att hushållen skaffar fler abonnemang. Denna utveckling är också ett tecken på att onlinevideo rör sig mot större mognad. Vi vet att flera nya tjänster kommer att släppas i Norden 2019 och 2020. Detta gör att Mediavision förutspår en fortsatt stark marknadstillväxt och att hushållen successivt kommer att lägga mer pengar på streaming. För konsumenterna har det blivit allt tydligare att det bästa och mest attraktiva innehållet idag finns i dessa tjänster, säger Marie Nilsson VD på Mediavision.