Global konkurrens ökar pressen på lokala aktörer trots starkt tredje kvartal

29 October 2019

Svensk streamingmarknad växer snabbt. Mediavisions analys av tredje kvartalet visar att prenumerationstjänsterna nu finns i 54% av hushållen. De amerikanska tjänsterna växer mest vilket sätter ökad press på de nordiska aktörerna. Inom en snar framtid kommer ytterligare globala tjänster att lanseras på den svenska marknaden. Med starka finansiella muskler förväntas dessa driva både konkurrens och marknadspenetration.

De lokala aktörerna, dvs de nordiska och svenska streamingtjänsterna, växer i det tredje kvartalet och når nu sammantaget ca 30% av de svenska hushållen. Men marknadsledaren Netflix är fortsatt mycket stark och i tredje kvartalet räknar Netflix in över 1,6 miljoner abonnerande hushåll i Sverige. Det motsvarar en årlig tillväxt på 200 000 hushåll.

Abonnerande hushåll på lokala jämfört globala tjänster, Sverige Q3 2019

I genomsnitt har varje abonnerande hushåll idag 1,7 tjänster där de allra flesta betalar för Netflix. Mycket snart kommer fler globala tjänster. Både Apple och Disney ligger i startgroparna för sina Sverigelanseringar, vilket med största sannolikhet driver marknaden till nya nivåer. Båda har attraktivt innehåll och har dessutom aviserat lägre priser än konkurrenterna.

– Lokala aktörer gör ett starkt Q3. Men vi konstaterar att aptiten för globala tjänster har varit ännu större. När nu ytterligare två giganter, Apple och Disney, blandar sig in i leken kan vi förutse en tydlig kamp om marknadsandelar även 2020. Med rekordstora innehållsinvesteringar lär konkurrensen på streamingmarknaden tillta ytterligare, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.