Mediavision: Daglig räckvidd för streaming-tittande når nytt rekord i Q2

PRESSRELEASE

31 August 2020

Under det nyss avslutade andra kvartalet nådde streamingen i Sverige nya rekordnivåer. Dagliga räckvidd, d v s hur många som tittar en genomsnittlig dag, har aldrig varit högre. Under det pandemipräglade kvartalet tittade nära 70% av alla 15-74-åringar på streamat TV-innehåll. Särskilt äldre ökar sin tittande, vilket innebär att onlinetittandet blivit lite mindre ålderssegregerat. Mediavisions tolkning är att Sverige tagit klivet in i en helt digital TV-marknad. I andra kvartalet 2020 uppmäter Mediavision en daglig räckvidd för strömmad video på 66% i åldersspannet 15–74. Detta är en historisk högstanivå och en kraftig ökning på över 10% jämfört med samma period i fjol. Fler än 600 000 nya tittare har tillkommit på ett år. Mediavision ser ett antal orsaker till ökningen. Flera relaterar till pandemin, som ju haft mycket stor inverkan på alla i Sverige under våren. Räckviddsökningen är allra störst bland dem mellan 65 och 74 år, vilket sannolikt är en följd av de restriktioner som i synnerhet drabbat de äldre. Till följd av detta har också onlinepubliken breddats högst väsentligt. En annan förklaring är ökat tittande på nyheter och aktualitetsprogram. Även detta kan kopplas till coronapandemin. Speciellt SVT Play och TV4 Play har gynnats och båda visar tillväxt. Men detta gäller många andra aktörer också, med undantag för de rena sporttjänsterna som ju haft ett mycket begränsat utbud under våren. Hälften av allt onlinetittande ägnas dramaserier, som förstärks som den i särklass mest populära programtypen. Dramatittande växer dessutom hela 10% jämfört med samma period 2019.
- Att nära 70% i Sverige nu tittar på online-video dagligen är ett tydligt tecken på en helt ny fas. Marknaden är mogen och i stort sett alla mellan 15 och 74 år tillhör publiken. I grund och botten betyder detta att digitaliseringen tagit ytterligare ett stort kliv framåt när också de lite äldre skaffar streamingtjänster. Pandemin har ökat på hastigheten i förändringen, kommenterar Natalia Borelius på Mediavision. En mycket spännande höst väntar, med flera stora lanseringar såsom t ex Disney+ i september. Det finns skäl att tro att andra halvan av 2020 kommer leda till flera toppnoteringar.

Om Mediavision

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 3000 respondenter mellan 15-74 år intervjuas varje kvartal online i Sverige.
För mer information, kontakta: Natalia Borelius E-mail: natalia.borelius@mediavision.se Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 73 620 80 52