Mediavision: Digitala dagstidningsprenumerationer ökar 40% – men många är gratis

PRESSRELEASE

10 September 2020

I en färsk analys av svensk dagspress noterar Mediavision stora förändringar i konsumenternas beteenden det senaste året. 540 000 hushåll prenumererar nu på en digital dagstidning. Detta är en tillväxt på 160 000 nya hushåll eller hela 40% under den senaste 12-månadersperioden. En stor utmaning för branschen är dock att många digitala prenumeranter har lockats av gratiserbjudanden och därför inte betalar.

Digitaliseringen av svensk tidningsmarknad är långt gången. En pådrivande faktor har varit förmånliga priser på digitala tidningar och gratis prövoperioder. Det intensiva nyhetsläget under coronapandemin gjorde även att tidningar tillgängliggjorde innehåll gratis. Sett över den senaste 12-månadersperioden har hushåll med minst en digital dagstidningsprenumeration, dvs enbart tillgång till den digitala upplagan, ökat med hela 40%. Detta gör att mer än en halv miljon hushåll i Sverige nu har en digital dagstidning. Även digitala kvällstidningsprenumerationer ökar signifikant jämfört Q2 i 2019, men inte lika starkt.

Mediavision noterar också att en stor och växande andel av prenumerationerna är gratisabonnemang. Var femte digital dagstidningsprenumeration i Q2 2020 ett gratisabonnemang, vilket är en större andel än i fjol. Det är också avsevärt högre än för andra digitala prenumerationstjänster, som t ex musik- eller videostreamingtjänster.
Mediavision konstaterar även en betydande risk i att många vill avsluta sina digitala abonnemang. I synnerhet gäller detta gratiskunderna när abonnemangen börjar kosta pengar. För dagspressen är det en mycket viktig fråga hur kunderna kan lockas att stanna kvar och betala.

– Att behålla prenumeranter och att fortsätta bygga en stabil kundstock är mycket viktigt för dagstidningsbranschen, precis som för andra streaming- och musiktjänster. Tidsbegränsade gratisprenumerationer och andra erbjudanden lockar många, men avgörande är att omvandla gratis till betalande, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. En väg framåt kan vara att paketera digitala dagstidningar med annat. Kanske kan det handla om bredband eller biobiljetter.

Om Mediavision

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 3000 respondenter mellan 15-74 år intervjuas varje kvartal online i Sverige.

För mer information, kontakta:

Marie Nilsson
E-mail: marie.nilsson@mediavision.se
Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 70 749 59 67