Mediavision – Q3: Hushållens medieutgifter stabiliseras, coronaeffekterna avtar

PRESSRELEASE

13 October 2020

Mediavisions analys av hushållens utgifter för medietjänster visar på en stabilisering i tredje kvartalet, efter ett starkt coronapräglat Q2. Under våren noterades rekordhög tillväxt för videotjänsterna. Nu har nivåerna normaliserats. Samtidigt kan Mediavision konstatera att digitala prenumerationer på dagstidningar växer markant.

I Mediavisions analys av tredje kvartalet konstateras att ett genomsnittligt hushåll lägger drygt 1 400 kronor per månad på media samt mobil- och bredbandsabonnemang. Trots pandemi-oro har hushållen fortsatt att betala ungefär lika mycket som under samma period 2019. Detta är ett positivt besked för många medier, som ju under våren var hårt pressade av fallande annonsintäkter. Slutsatsen är att abonnemangsintäkterna blir allt viktigare för medierna.

 

Tre av fyra hushåll har idag minst ett digitalt medieabonnemang. Vanligast är video- och musiktjänster. På utgiftssidan dominerar kostnaderna för video-tjänsterna, d v s de sammanlagda kostnaderna för traditionell betal-TV och digitala videotjänster. Tjänster såsom Netflix, Viaplay, HBO m fl står för en tredjedel av de rena medieutgifterna. Förra kvartalet, Q2, var det ännu lite mer vilket sannolikt förklaras av corona-läget under våren. En annan drastisk förändring är att hushållens bioutgifter minskar med hela 70% Q3 2020 jämfört 2019 samma period.

När det gäller digitala textabonnemang syns nu en snabb tillväxt. Mediavision konstaterar att 13% av hushållen i Q3 prenumererar på en digital morgontidning. Detta motsvarar en stabil nivå jämfört med Q2 då ett stort inflöde av bl a gratisabonnenter bidrog med tillväxt. Under Q3 står det klart att en större andel av abonnenterna nu betalar för sin digitala morgontidningsprenumeration. Detta leder till att hushållens utgifter för digital morgontidning ökar kraftigt, över 30% jämfört med förra året. Däremot är utgifterna för de traditionella tidningarna stabila.

– Mediemarknaden som helhet digitaliseras snabbt just nu. Ett snitt-hushåll i Sverige betalar idag för 2,5 digitala medietjänster. Mediavisions bedömning är att trenden förstärks och att mediernas abonnentintäkter ökar ytterligare. Eftersom annonsmarknaden har varit försvagad under 2020 så är detta naturligtvis en god nyhet. Å andra sidan är den digitala marknaden i hög grad global, vilket driver upp konkurrensen, kommenterar Natalia Borelius, projektledare på Mediavision.

Om Mediavision

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 3000 respondenter mellan 15-74 år intervjuas varje kvartal online i Sverige.

För mer information, kontakta:

Natalia Borelius
E-mail: natalia.borelius@mediavision.se
Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 73 – 620 80 52