Mediavision: Svensk streamingmarknad trotsar pandemin – nytt rekord 2020

PRESSRELEASE

27 January 2021

2020 blev ett år då streamingtjänsterna för video nådde nya rekord i Sverige. Fler än någonsin betalar medan tittandet når historisk högstanivå. Mediavisions analys av 2020 visar att pandemin haft stor påverkan och därmed accelererat den digitala transformationen.

Första kvartalet 2020 präglades av en långsam utveckling på streamingmarknaden, både avseende abonnemang och tittande. Men när helåret 2020 sammanfattas, är resultatet istället rejäl tillväxt. Pandemirestriktionerna tycks ha haft en tydlig och positiv inverkan på intresset för videotjänsterna. 2020 utmärktes av flera nya rekord och fortsatt stark omvandling av mediemarknaden.

Under det sista, fjärde, kvartalet 2020 noterades t ex tittarrekord, då nära 70% konsumerade online video en genomsnittlig dag. Detta motsvarar en ökning på över 10% jämfört med samma period 2019. Vid årsslutet betalade drygt 2,6 miljoner hushåll för minst ett abonnemang på en strömmad videotjänst. Även detta är en kraftig tillväxt som gör att onlinevideo och traditionell betal-TV idag är lika stort i antal betalande hushåll. Konsumentförflyttningen mot online har ökat i Sverige från och med det andra kvartalet.

Det ökade intresset märks även på utgifterna. Aldrig förr har hushållen i Sverige betalat mer för onlinevideo. I genomsnitt lägger ett svenskt hushåll (sett över alla; både betalande och icke-betalande) ca 120 SEK per månad för tjänster från Netflix, Viaplay, Cmore med flera.

– 2020 var minst sagt händelserikt. Inom rörlig bild har vi sett tydlig tillväxt och fler än någonsin konsumerar onlinevideo säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Vi konstaterar även ett tydligt ökat intresse bland äldre, som i allt högre utsträckning hittar till streamingtjänster som Netflix, Viaplay och Cmore. Fler hushåll än någonsin betalar och dessutom för fler tjänster. Utbudet i de svenska hushållen aldrig varit större, vilket också lär öka konkurrensen om kunderna under 2021.

 

OM MEDIAVISION

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 3000 respondenter mellan 15–74 år intervjuas varje kvartal online i Sverige.

För mer information, kontakta:
Marie Nilsson
E-mail: marie.nilsson@mediavision.se
Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 70 749 59 67