Mediavision: Strömmade ljudtjänster i stark tillväxt 2020

PRESSRELEASE

18 March 2021

Ljudmarknaden i Sverige är i idag allt mer baserad på onlinetjänster. Vi lyssnar mer och mer på strömmade ljudtjänster både för musik, böcker och podcasts. Under det pandemipräglade året 2020 accelererade denna utveckling och marknaden för strömmade musik- och ljudboktjänster växte 13% eller 400 miljoner kronor jämfört med 2019.

Annonsmarknaden för radio försvagades kraftigt under pandemiåret 2020. Ett minskat resande, särskilt jobb-pendlandet, ledde också till att radiolyssnandet minskade. Sannolikt bidrog detta till annonstappet, som enligt IRM uppgick till ca 90 miljoner SEK (-9%) jämfört 2019. Mediavision kan dock konstatera att när det gäller de abonnemangsfinansierade och strömmade ljudtjänsterna, är utvecklingen den motsatta. De digitala tjänster som hushållen betalar för växte signifikant 2020. Detta skedde trots att antal abonnerande hushåll, d v s de som betalar för någon digital ljudtjänst, var stabilt på ca 50%. Mediavision skattar att den sammantagna marknadstillväxten för prenumererade musik- och ljudbokstjänster uppgick till ca 400 miljoner kronor. Det betyder en tillväxt på 13% jämfört 2019.

Inom musikstreaming, där tillväxten i Sverige i hög grad drivs av Spotify, är förklaringen till stor del ökade genomsnittliga priser. Mediavision estimerar, baserat på hushållens utgifter, att musikabonnemangen i Sverige under 2020 omsatte ca 2,4 miljarder kronor, eller +9% i tillväxt jämfört 2019 (190 miljoner kronor).

Tillväxten för strömmade ljudböcker kan i stället härledas till den sänkta digitalmomsen från 1 juli 2019. Med bibehållna prisnivåer innebar detta att ljudboksaktörerna förbättrade sina intäkter med nära 200 miljoner kronor 2020. Mediavision skattar den sammantagna ljudboksaffären till ca 925 miljoner kronor 2020, viket är nära 30% mer än 2019.

– Vi ser en tydlig förflyttning mot online inom samtliga ljudområden, säger Marie Nilsson, VD för Mediavision. Nu väntar ett händelserikt 2021 där såväl lokala som globala aktörer rustar för snabbt växande streamingkonsumtion inom både musik, böcker och poddar. Sannolikt kommer även den traditionella radioreklammarknaden att återhämta sig under året, vilket gör att Mediavision tror på en stark ljudmarknad i Sverige även 2021.

 

Om Mediavision

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 3000 respondenter mellan 15-74 år intervjuas varje kvartal online i Sverige.

För mer information, kontakta:

Marie Nilsson, VD
E-mail: marie.nilsson@mediavision.se
Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 70 – 749 59 67