Mediavision Q3-analys: 350 000 nya SVOD-abonnemang i Sverige senaste 12 månaderna

PRESSRELEASE

9 November 2021

Svensk TV- och streamingmarknad är stabil med inbromsande tillväxt i antal abonnerande hushåll. Däremot fortsätter betalande hushåll att skaffa fler tjänster, vilket under de senaste 12 månaderna resulterat i 350 000 nya abonnemang på marknaden. På tjänstenivå är det framförallt Disney Plus som sticker ut. Hälften av de nytillkomna abonnemangen under perioden kan tillskrivas Disney. Detta visar Mediavisions analys av svensk streamingmarknad det tredje kvartalet 2021.

Under de gångna 12 månaderna (t o m Q3 2021) har 350 000 nya SVOD-abonnemang tecknats på svensk streamingmarknad. Samtidigt är antalet abonnerande hushåll oförändrat, på en nivå som i stort sett varit stabil under hela pandemi-perioden. Detta framkommer i tredje kvartalets analys av TV- och streamingmarkanden från Mediavision. Slutsatsen är att abonnemangstillväxten nästan uteslutande kommer från befintliga kunder, d v s hushåll som vill ha fler streamingtjänster, det som kallas ”stacking”.

En tjänst som tydligt sticker ut är Disney Plus, som etablerades i Sverige för drygt ett år sedan. Detta första år utgör de nya Disney-abonnemangen över hälften av nettotillväxten på marknaden.

– Trots en stabil hushållspenetration de senaste två åren, visar detta att det finns en tydlig efterfrågan på nya och attraktiva tjänster. Det går fortfarande att framgångsrikt etablera nya varumärken inom streaming i Sverige. Mediavisions analys pekar dock på att dessa tjänster i nuläget snarare driver ”stacking” än penetration, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision.

– En bidragande orsak är säkert också att de nylanserade tjänsterna ofta prissatts mycket konkurrenskraftigt. Detta har inneburit att hushållen lagt till dem i sitt utbud, utan att för den skull säga upp andra tjänster. Nyligen har vi också sett hur denna strategi användes vid lanseringen av HBO Max. Den offensiva prissättningen vid övergången från ”Nordic” till ”Max” påminner om Disneys strategi. Det finns skäl att tro att detta kommer att driva stackingen i streaminghushållen ytterligare, fortsätter Marie Nilsson.

Idag är Netflix den vanligaste tjänsten i svenska hushåll, följt av Viaplay och Disney Plus. I hushåll som enbart prenumererar på en tjänst dominerar Netflix, men i hushåll med två eller fler abonnemang är kombinationerna Netflix, Viaplay och Disney Plus de vanligaste.