Mediavision: Omsättning för fristående betalstreamingabonnemang når ny rekordnivå 2021

PRESSRELEASE

27 January 2022

När Mediavision sammanfattar helåret 2021 på svensk marknad för rörlig bild, konstateras att omsättningen för fristående betalstreamingabonnemang (S-SVOD) nådde en ny rekordnivå. Marknaden fortsätter att växa, och Mediavision kan fastslå att tillväxten drivs av att hushållen skaffar allt fler tjänster, snarare än att nya hushåll hittar till marknaden.

 

Omsättningen för fristående betalstreamingabonnemang (S-SVOD) uppgick till nära 5 miljarder SEK under helåret 2021 – en ny rekordnivå. Detta visar Mediavisions analys av svensk streamingmarknad för det fjärde kvartalet och helåret 2021.

 

Sedan 2017 har den svenska S-SVOD-marknaden uppvisat en årlig tillväxt (CAGR) om +10 procent. Initialt drevs tillväxten av att fler och fler hushåll valde att skaffa abonnemang till en fristående betalstreamingtjänst, men under de senaste två åren har tillväxten räknat i antal nya hushåll avstannat. Under 2021 abonnerade cirka 6 av 10 svenska hushåll på en sådan tjänst – en stabil nivå jämfört med helåret 2020. Detta ligger i paritet med hur många hushåll som innehar ett abonnemang för digital betal-TV, trots att penetrationen för betal-TV länge varit stabil.

 

Under 2021 kan Mediavision fastslå att tillväxten i stället drivs av att hushållen skaffar allt fler tjänster (stacking). I genomsnitt innehar ett svenskt hushåll idag 2,1 fristående betalstreamingabonnemang. Däremot har ett priskrig utbrutit under året där nylanserade tjänster letat sig in i S-SVOD-hushållen till ett betydligt lägre pris än marknadssnitt. Detta har inneburit att tillväxten i stacking samtidigt fört med sig en minskad snittutgift per abonnemang med 3 procent till 118 SEK/mån under 2021.

 

– Marknaden för fristående SVOD-abonnemang fortsätter nå en hälsosam tillväxt, även under det mognadspräglade 2021, kommenterar Natalia Borelius, senior analytiker på Mediavision. Tillväxtdrivare är fler abonnemang snarare än fler hushåll – existerande hushåll betalar helt enkelt mer. Däremot har priskriget, pådrivet av nygamla aktörer på marknaden (t ex Disney och HBO), orsakat en minskad snittutgift per abonnemang. Detta trots att flera av de större tjänsterna höjt sina priser. Inför 2022 väntar vi en händelserik utveckling i ljuset av pris- och paketeringsstrategier i slaget på den alltmer mättade marknaden.