Mediavision: Svensk musikstreamingmarknad ökade 170 miljoner kronor 2021

PRESSRELEASE

15 February 2022

Mediavisions analys visar att 2021 var ett starkt år för musikstreamingmarknaden i Sverige. Det är framför allt ökade priser som driver marknadstillväxten, eftersom antalet betalande hushåll är stabilt. Sammantaget ökade omsättningen för betalabonnemang 7 procent eller 170 miljoner kronor under förra året.

 

Omsättningen för musikstreamingmarknaden i Sverige uppgick till ca 2,5 miljarder kronor 2021. Detta efter en tillväxt på 7 procent eller 170 miljoner kronor jämfört 2020.

 

Mediavision kan konstatera att flera av tjänsterna på den svenska marknaden höjde priserna under förra året. Det gäller till exempel Spotify, Amazon och Deezer. I hög grad förklarar detta förra årets tillväxt. Men hushållen har också i ökande grad hittat till abonnemangsformer som tillåter fler användare, t ex olika typer av familjepaket. Det har ökat hushållens utgifter, samtidigt som kostnaden för varje enskild användare kan ha blivit lägre.

 

– Omsättningstillväxten för musiktjänsterna förra året är intressant, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. I flera år har vi sett att den svenska marknaden har mognat, med stabil abonnentbas. Under 2021 noterar vi dock tydligt ökade hushållsutgifter för musikabonnemangen. Det förklaras i hög grad av ökade priser, något som delvis hänger ihop med att också exklusivt poddinnehåll kommit att ingå. Om trenden håller i sig lär ljudmarknaden bli mer lik videomarknaden, där originalinnehåll idag spelar en avgörande roll. Även videotjänsterna har successivt ökat sina priser till följd av stora satsningar på tex sporträttigheter och dramaserier.

 

Omsättningen för musikstreaming i Sverige motsvarar idag ungefär hälften av videomarknadens streamingomsättning. De s k SVOD-tjänsterna omsatte nära 5 miljarder i Sverige 2021.