Mediavision: Dags för reklam när SVOD-marknaden mognar?

PRESSRELEASE

17 May 2022

Idag har 60 procent av hushållen i Sverige skaffat minst en betald streamingtjänst för video. Efter flera år av stark tillväxt, kan Mediavision nu konstatera att antalet streaminghushåll varit i stort sett oförändrat under de senaste 12 månaderna. Även tillväxten för ”stacking” bromsar in, det vill säga antalet abonnemang per betalande kundhushåll. Mycket pekar alltså på en mättad betalmarknad för streaming i Sverige. Samtidigt lanseras reklamfinansierade streamingtjänster nu på bred front. Mediavisions slutsats är att konsumenternas aptit på gratistjänster sannolikt ökar framöver.

 

I analysen av första kvartalet 2022 konstaterar Mediavision att betalda videostreamingtjänster, s k SVOD, efter tio år av stadig tillväxt nu nått mognad. Både jämfört med de senaste 12 månaderna och föregående kvartal är tillväxten svag; endast fyra procent (icke-signifikant). Ett betalstreaminghushåll betalar idag drygt 220 kronor i månaden för sina videotjänster, också det en svag och icke-signifikant tillväxt under de gångna 12 månaderna. Att många nya tjänster har lanserats har alltså inte på övergripande nivå inneburit signifikant fler kunder, eller ökade hushållsutgifter. Däremot har detta inneburit att konkurrensen om befintliga hushåll har ökat. Men också när det gäller tittandet på betaltjänsternas innehåll är läget stabilt. Varken tittartid eller antal tittare ökar jämfört med förra året.

 

Givet nuvarande utbud och prisnivåer är Mediavisions slutsats att de som vill skaffa en streamingtjänst nu har gjort det. Vi kommer därför se ökad konkurrens om befintliga kunder, mellan olika aktörer. Det är också troligt att tillväxten nu ökar för tjänster som helt eller delvis finansieras av reklam.

 

– Vi har under en längre tid sett att marknaden för betalstreaming i Sverige närmat sig mognad och detta kvartal är tecknen tydliga, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Nu talar även flera aktörer om strategiskiften, där annonsfinansierade tjänster väntas få ett rejält uppsving det närmaste åren. Inte minst tänker jag på Disneys planer på att lansera en annonsfinansierad version av Disney Plus, samt Netflix förändrade inställning till reklam efter den senaste kvartalsrapporten. Men även aktörer som Pluto TV som snart lanserar kommer att driva på denna utveckling.