Mediavision: Trots ökad ekonomisk oro – fler streamingabonnemang än någonsin i svenska hushåll

PRESSRELEASE

24 August 2022

Under det nyss avslutade andra kvartalet har Mediavision undersökt hur marknaden för TV och streaming i Sverige har påverkats av hushållens oro kring ökande ekonomisk osäkerhet. Analysen visar att hushållen fortsätter att betala för sina streamingabonnemang och att marknaden växer enligt trend. Detta resulterar i ett rekordkvartal för betalstreamingmarknaden i Sverige.

 

Hushållspenetrationen för betalda streamingtjänster, till exempel Viaplay, Cmore och Netflix, uppgick under det andra kvartalet 2022 till 61%. Detta är en fortsatt och signifikant tillväxt jämfört med samma period 2021. Ökningen uppgår till 5%, vilket är i linje med den ökningstakt som uppmätts tidigare. Även sett till antal abonnemang per hushåll (det som även kallas stacking) noteras tillväxt. Idag betalar ett abonnerande hushåll i genomsnitt för 2,2 tjänster. Detta innebär att det har tillkommit 600 000 nya streamingabonnemang sedan samma period ifjol och därmed uppnås en ny rekordnivå. Den svenska betalstreamingmarkanden närmar sig nu 6 miljoner abonnemang sammantaget.

 

 

Mediavision har också jämfört med hur de svenska hushållen agerat i tidigare perioder av ekonomisk oro. Under finanskrisen 2008–2009 betalade hushållen framför allt för traditionell betal-TV då streamingmarknaden fortfarande var i sin linda. Även under denna period noterades fortsatt ökat intresse för betal-TV. Antal betalande hushåll ökade, liksom den genomsnittliga hushållsutgiften, om än svagt.

 

– Tvärtemot vad många dystra rubriker varnat om under den senaste tiden visar Mediavisions analys att hushållen värdesätter sina streamingabonnemang högt. De tycks alltså inte i dagsläget vara beredda att dra ner på den utgiftsposten, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Inte heller i hushållens planer för framtiden ser vi tecken på att en eventuellt försämrad hushållsekonomi skulle påverka streamingmarknaden nämnvärt. Tvärtemot visar våra siffor att hushållen planerar att skaffa ännu fler streamingtjänster. Tillväxten väntas framförallt drivas av att hushåll som redan är kunder vill skaffa fler tjänster. Det kan självklart komma att bli ett förvärrat läge för hushållen, men som det ser ut just nu är det inte i första hand streamingtjänsterna som hotas av en försämrad hushållsekonomi.