Mediavision: 1 miljon hushåll med ljudboksabonnemang – men med hög kundomsättning

PRESSRELEASE

9 September 2022

De senaste tolv månaderna, till och med andra kvartalet 2022, noterar Mediavision en stark ökning av antalet hushåll som skaffat ljudboksprenumeration. Men tjänsternas snarlika utbud gör också att många kunder blir prisjägare. Det leder till en betydande kundomsättning på ljudboksmarknaden.

Idag abonnerar drygt 1 miljon hushåll på en ljudbokstjänst. För ett år sedan var siffran betydligt lägre, ca 800 000 hushåll. Tillväxten över året uppgår därmed till 29 procent, vilket är avsevärt högre än för både videotjänster och andra ljudtjänster, till exempel musik. Däremot noteras ingen tillväxt jämfört med första kvartalet. Den då uppmätta rekordnivån är därmed stabil.

Men ljudboksmarknaden i Sverige kännetecknas även av en kraftig kundomsättning, på fackspråk ”churn”. Det betyder att många byter mellan leverantörerna eller går in och ut ur samma tjänst. För mediebolag som erbjuder prenumerationer är det alltid viktigt att hålla just churn under uppsikt, eftersom det är dyrt att skaffa nya kunder. När det gäller ljudbokstjänsterna visar det sig att många har sagt upp eller bytt sina abonnemang under de senaste tolv månaderna. Eftersom de olika ljudbokstjänsterna har snarlikt utbud, blir lockpriser och kampanjer viktigt för att konkurrera.

Lojala: Hushåll som ej sagt upp en ljudbokstjänst de senaste 12 månaderna. Bytare: Hushåll som sagt upp en ljudbokstjänst de senaste 12 månaderna men sedan tecknat en ny hos antingen samma tjänst eller en konkurrent.

Under de senaste tolv månaderna har nära 70 procent av ljudbokshushållen avslutat en prenumeration, för att därefter endera skaffa en ny på samma tjänst eller hos en konkurrent. Det är en nästa dubbelt så hög churnsiffra som för t ex TV-streaming-tjänsterna (SVOD). Ljudbokskunderna är med andra ord mycket rörliga.

– Det är positivt för branschen att så många idag har skaffat en tjänst. Men det är också en utmaning för ljudboksaktörerna att de har så snarlika utbud, säger Fredrik Liljeqvist, senior analytiker på Mediavision. Detta tvingar fram priskonkurrens, som i sin tur driver churnnivåerna. Att få ner kundomsättningen är sannolikt en av de viktigaste frågorna för ljudboksbranschen.