Mediavision: 2,6 miljoner svenskar konsumerar böcker en genomsnittlig dag

PRESSRELEASE

21 September 2022

Mediavision följer löpande svensk bokmarknad och hur konsumenterna väljer att konsumera böcker. En genomsnittlig dag första halvåret 2022 (januari-juni) läste eller lyssnade drygt 2,6 miljoner 15–74 åringar på böcker¹. Att läsa en tryckt bok är fortfarande betydligt vanligare än att lyssna på ljudbok. Drygt två miljoner läser en bok en genomsnittlig dag, jämfört med en miljon som lyssnar på ljudbok.

 

 

Mediavisions analys visar också att många bokläsare konsumerar både tryckta böcker och ljudböcker parallellt. Överlappet är betydande och mer än 40 procent av ljudbokslyssnarna svarar att de under samma period även läser en tryckt bok.

– Sammantaget är bokläsandet i Sverige starkt, med över en tredjedel av 15–74 åringarna som läser och/eller lyssnar en genomsnittlig dag. Digitaliseringen har inneburit fler möjligheter till läsande, vilket så klart är en fördel när konkurrensen om vår mediekonsumtion ökar, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

¹ Innefattar skön-, barn och ungdoms- samt facklitterära böcker. Inkluderar ej utbildningslitteratur.