Mediavision följer löpande svensk bokmarknad och hur konsumenterna väljer att konsumera böcker. En genomsnittlig dag första halvåret 2022 (januari-juni) läste eller lyssnade drygt 2,6 miljoner 15–74 åringar på böcker¹. Att läsa en tryckt bok är fortfarande betydligt vanligare än att lyssna på ljudbok. Drygt två miljoner läser en bok en genomsnittlig dag, jämfört med en miljon som lyssnar på ljudbok.

 

 

Mediavisions analys visar också att många bokläsare konsumerar både tryckta böcker och ljudböcker parallellt. Överlappet är betydande och mer än 40 procent av ljudbokslyssnarna svarar att de under samma period även läser en tryckt bok.

– Sammantaget är bokläsandet i Sverige starkt, med över en tredjedel av 15–74 åringarna som läser och/eller lyssnar en genomsnittlig dag. Digitaliseringen har inneburit fler möjligheter till läsande, vilket så klart är en fördel när konkurrensen om vår mediekonsumtion ökar, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

¹ Innefattar skön-, barn och ungdoms- samt facklitterära böcker. Inkluderar ej utbildningslitteratur.

 

2022 minskade antalet biobesök med 5,5 miljoner jämfört med 2019, året innan Covid. Det visar statistik från Svenska biografägareförbundet. Att köpa eller hyra video online, TVOD, växte däremot kraftigt i Sverige förra året. Nära 30 procent av de svenska hushållen har hyrt eller köpt innehåll på detta sätt en genomsnittlig månad 2022. Det är ett nytt rekord för TVOD i Sverige.

En genomsnittlig månad 2022 hyrde eller köpte 28 procent av hushållen s k TVOD-innehåll. TVOD är en förkortning för ”transactional video on demand”, vilket är den digitala strömningstjänst som ersatt tidigare hyr- och köpvideo. Jämfört med 2021 har TVOD vuxit hela 15 procent och når nu en ny rekordnivå. Det här innebär också att hushållens utgifter för TVOD ökar med nära sex procent jämfört med 2021. Detta framgår i Mediavisions senaste analys av den svenska TV & Streamingmarknaden.

 

 

Den genomsnittliga utgiften per månad för hushåll som köpt/hyrt landar på 145 SEK för helåret 2022. Det som flest hushåll hyr är filmer, till skillnad från andra betalda strömningstjänster där serier är det som efterfrågas mest.

– Även om bio tycks återhämta sig, är det onekligen en bit kvar till nivåerna som noterades innan pandemin. För TVOD däremot, innebar 2022 en rekordtillväxt. Att många stora titlar lanserades på de prenumererade SVOD-tjänsterna (som t ex Netflix, Viaplay eller Disney) under förra året tycks alltså inte ha påverkat utvecklingen negativt kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Konsumenterna uppskattar bevisligen de digitala hyrtjänsterna och till skillnad från bio verkar de inte tycka att utbudet påverkats negativt av pandemin.