Ljudboksabonnenter köper tryckta böcker i högre grad än andra

1 October 2019

 

Den 35:e upplagan av bokmässan i Göteborg har just avslutats. Även i år präglades den av den kraftiga omvandling som bokbranschen genomlever. I en alldeles färsk analys kan Mediavision slå fast att 17% av svenskarna idag abonnerar på någon  ljudbokstjänst. Ljudbokskunderna är också större köpare av tryckta böcker jämfört de som inte abonnerar.

Under det nyss avslutade tredje kvartalet abonnerade 17 procent av hushållen i Sverige på en ljudbokstjänst. Detta ligger i nivå med Q3 2018 och antyder därmed en stabil marknad. Men det finns utrymme för tillväxt, eftersom många icke-kunder uttrycker ett intresse att i framtiden skaffa ljudboksabonnemang. Nära 20 procent av hushållen utan abonnemang är idag intresserade av ljudbokstjänster.

Det är även intressant att ljudbokskunder i högre grad köper tryckta böcker än vad icke-abonnenter gör. Över 22 procent av ljudboksabonnenterna har även köpt tryckta böcker under det senaste kvartalet. För dem utan abonnemang är andelen signifikant lägre, 16 procent.

Andel av ljudboksabonnenter resp. icke-abonnenter, 15-74 år, som köpt tryckt bok, Q3 2019

Mediavision kan även visa att unga, 15-29 år, har stor aptit för böcker. 21 procent i denna grupp har köpt en tryckt bok under det tredje kvartalet. Dessutom abonnerar nära en fjärdedel av unga på en ljudbokstjänst, vilket är mer än i befolkningen som helhet.

– Ljudbokstjänsterna är inte ensam förklaring till sjunkande försäljningssiffror för tryckta böcker. Vi ser tydligt att ljudboksabonnenter i högre grad än icke-abonnenter köper tryckta böcker. Ett större läsintresse rent allmänt kan nog förklara detta, men det antyder också att tryckta böcker och ljudböcker ofta agerar som komplement. Detta märks i synnerhet bland unga, kommenterar Mediavisions VD Marie Nilsson.