Mediavision: Lokala tjänster tar marknadsandelar när online-video växer

PRESS RELEASE

18 May 2021

Online-video-marknaden är i en starkt omvälvande fas. Det kan bl. a. illustreras av storaffären mellan WarnerMedia och Discovery. Men även i Sverige har de senaste åren varit mycket händelserika. I Mediavisions nyss lanserade Q1-analys syns en tydlig förflyttning av marknadsandelar; sedan 2019 har lokala aktörer vuxit på i första hand Netflix bekostnad.

Mediavisions Q1-analys av svensk streamingmarknad visar på en tydlig omfördelning mellan olika aktörsgrupper. Störst enskild effekt har lanseringen av Disney Plus fått. Tjänsten står för 10% av marknadens alla betalstreaming-abonnemang (SVOD) under Q1 2021, ett halvår efter lansering.

Mediavisions analys visar även att lokala tjänster har en sammantaget betydligt större marknadsandel idag jämfört med 2019. Lokala tjänsters andel har vuxit från 37% 2019 till 42% i Q1 i år. Detta innebär en årlig tillväxt (CAGR) av lokala aktörers andelar på 7%. Om analysen i stället hade gällt intäkterna, hade de lokala aktörernas andel premierats ytterligare. Förklaringen är bland annat de dyrare sportpaketen som lokala aktörer erbjuder.

En konsekvens av omfördelningen är att Netflix, som behåller sin position som enskilt störst aktör på svensk marknad, tappar i andelar. Idag utgör Netflixabonnemang 28% vilket är en kraftig minskning från dryga 40% 2019. Detta trots att Netflix vuxit varje år sedan tjänstens lansering i Sverige 2012.

– Förklaringen är att lokala aktörer växer snabbare på en starkt konkurrensutsatt marknad, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Till och med efter lanseringen av Disney Plus i Q3 2020 behåller dessa aktörer en andel på över 40% av abonnemangen. Den tänkta sammanslagningen av WarnerMedia och Discovery Inc är ett bevis för att den internationella mediemarknaden kraftsamlar ytterligare. Samtidigt storsatsar flera av de lokala aktörerna. Vi ser framför oss en mycket händelserik period också på nordisk streamingmarknad.