Receive our latest updates!
Global konkurrens ökar pressen på lokala aktörer trots starkt tredje kvartal | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Global competition adds pressure for local actors despite strong performance in Q3