Har du bilden klar för dig?

Vad blir nästa steg?

Möjligheterna är många, men också utmaningarna, när branscher genomgår digital transformation. Mediavision hjälper företag att navigera på marknader där ny teknik i snabb takt ändrar förutsättningar gällande konsumtionsmönster, affärsmodeller och konkurrens. Som oberoende konsult- och analysföretag erbjuder Mediavision affärsutveckling och strategisk rådgivning till företag inom medie- och spelindustrin i Norden.

Läs mer här: Våra tjänster

white paper

White paper: E-sport 2016

E-sportmarknaden växer stadigt både i Sverige och globalt, utan några tecken på inbromsning. Det finns mycket som talar för att e-sport kommer att locka såväl investerare som större intäkter under åren framöver.

Mediavision har sammanställt ett white paper om e-sportmarknadens framväxt som vi tror att våra uppdragsgivare och vänner har glädje och nytta av.

Ladda ned white paper här