Youtube stärker sin position som största videotjänst i Norden

20 December 2013

Att titta på TV via internet blir allt vanligare och räckvidden ökar stort i alla nordiska länder. Störst aktör är Youtube med 2,8 miljoner nordiska tittare en genomsnittlig dag. Mediavisions analys av den nordiska TV-marknaden hösten 2013 visar på en mycket stark tillväxt för webb-TV i hela regionen. I åldersgruppen 15-74 år tittar närmare 30 procent på webb-TV en genomsnittlig dag, vilket motsvarar nära 5,5 miljoner nordbor. Även den tid vi lägger på webb-TV ökar och bland de unga närmar sig konsumtionstiden nu hälften av all TV-tittartid. Youtube är den största webb-TV-aktören i Norden sett till tittande. -Youtube tycks alltmer ta position som ”portal”, eller aggregator, för rörlig bild säger Marie Nilsson, VD för Mediavision. Sett över Norden som helhet tittar 14 procent på Youtube en genomsnittlig dag, vilket gör detta till den i särklass största tjänsten. – Under 2013 har Youtube befäst sin position som den enskilt största aktören i regionen och lockar nu nära 3 miljoner tittare en genomsnittlig dag. Dessutom har Youtube vuxit betydligt snabbare än marknaden. Det här bidrar till den snabba omvandlingen av TV i Norden som vi just nu ser, där nya aktörer samsas med de traditionella TV-bolagen. Mediavision följer löpande utvecklingen på de nordiska mediemarknaderna, både vad gäller konsumtion och annons- och betalmarknaderna.