Stark ställning för Netflix i Norden

14 May 2014

Att titta på TV över internet, s k webb-TV, växer så det knakar i hela Norden. Fler än 6 miljoner nordbor använder någon webb-TV-tjänst dagligen och allt fler använder betal-tjänster – framförallt Netflix. Den nordiska webb-TV-marknaden drivs idag både av traditionella TV-aktörer och andra aktörer såsom tidningshus och internationella onlineaktörer. Allra högst daglig räckvidd har Youtube men med attraktiv egenproduktion och starka finanser har Netflix på kort tid etablerat sig och är idag lika starkt som public service-playtjänster i alla nordiska länder, utom Finland. – Det är ett stort skifte inom TV-industrin som pågår just nu, med ökad kamp om tittaren. Netflix entré 2012 innebär att lokala nordiska aktörer upplever ökad konkurrens. Idag är det dagliga tittandet på Netflix lika stort som tittandet på de nationella public servicebolagens Play-kanaler. För de lokala TV-bolagen blir det allt viktigare att profilera sig och stå ut i mängden, säger Ingrid Salomonsson, senioranalytiker på Mediavision. Mediavision beräknar att den nordiska marknaden för betalda TV-tjänster över internet omsätter närmare 300 miljoner euro 2014. Pressrelease Maj 2014 – Stark ställning för Netflix i Norden