Nytt rekordår för TV-marknaden i Sverige

7 May 2019

Svensk TV-marknad nådde nytt omsättningsrekord 2018 med den starkaste tillväxten på 8 år. Störst ökning noteras inom streaming, där omsättningen för betaltjänsterna (SVOD) nådde nära 4 miljarder och visade tillväxt på 45% jämfört 2017. En betydande tillväxt noteras även inom annonsfinansierad streaming (AVOD). Mediavision ser en fortsatt stark marknad också 2019 och 2020.

2018 uppmättes nytt omsättningsrekord på svensk TV-marknad, efter den starkaste tillväxten på 8 år. Totalt uppgick omsättningen på TV-marknaden till 25,3 miljarder SEK, efter en tillväxt på 8 procent mot 2017. Senast marknaden visade motsvarande styrka var 2010 (+12 procent), efter krisåret 2009. Bakom tillväxten ligger en stabil och växande efterfrågan på onlinetjänster, både betal- och reklamfinansierade. SVOD-intäkterna, d v s det som konsumenten betalar för tjänster som t ex Netflix och Viaplay, ökade hela 45% jämfört med 2017. Även annonsfinansierade tjänster, som t ex TV4 Play, växte starkt. Mediavision förutspår att denna trend fortsätter under kommande år och att reklam i streamingtjänsterna kommer att omsätta nära 2.5 miljarder kronor 2020.

Omsättning SVOD & AVOD (MSEK)

Mediavisions estimat för 2019 är att TV-marknaden som helhet växer ytterligare 7%. En tydlig drivkraft är konsumenterna, som alltmer kommit att efterfråga de nya digitala tjänsterna.

-Vi ser en fortsatt stark TV-marknad i Sverige, med få tecken till snabb inbromsning. De digitala intäkterna fortsätter att växa, liksom konsumenternas aptit på streamingtjänster. På reklammarknaden finns viss osäkerhet kring intäkterna från spelreklam och hur en eventuell självreglering kan se ut. När det gäller betalintäkterna ser Mediavision en fortsatt stark konsumentefterfrågan på streaming. Flera nya aktörer, t ex Disney och Apple, planerar att lansera senare i år. Sammantaget tror vi därför på god utveckling och tillväxt under 2019 och 2020 säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.