Mediavision: Norska hushållens utgifter för TV och streaming högst i Norden

PRESSRELEASE

9 December 2019

Streamingtjänsterna är mycket populära i Norge och de fortsätter att växa. Samtidigt bibehåller traditionell betal-TV sin starka position. I Mediavisions analys av nordisk TV- och streamingmarknad konstateras att hushållens utgifter för TV och streaming är högre i Norge än i övriga nordiska länder.  Den växande marknaden för onlinevideo i Norden driver upp hushållens totala utgifter. Under hösten 2019 betalade hushållen i Norge per månad i genomsnitt 510 NOK för sina rörlig-bild-abonnemang. Denna summa inkluderar moms, men avgiften för public service tillkommer. Detta är den högsta hushållsutgift som Mediavision uppmätt hittills. Det är också en betydligt högre summa än vad de nordiska grannarna betalar för sina abonnemang. En viktig förklaring är att flertalet hushåll i Norge numera har både traditionell betal-TV och en eller flera streamingabonnemang. Traditionell betal-TV står alltså fortfarande stark i Norge, trots hård konkurrens från onlinevideo-tjänster. Mediavision slår fast att drygt 55% av hushållen i Norge betalar för minst en streamingtjänst. Netflix, den redan största tjänsten, adderar under hösten 2019 flest nya kunder i absoluta tal, medan Dplay växer snabbast. – Hushållen i Norge visar ännu ingen mättnad vad gäller streamingtjänster och antalet streamingtjänster per hushåll är högre än i övriga Norden. Men trots stor aptit på onlinetjänster är traditionell betal-TV stabil. Resultatet blir en rekordnivå för hushållens totala utgifter för rörlig bild, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision.  

Norske husholdninger har de høyeste utgiftene for TV og strømming i Norden

Strømmetjenestene er veldig populære i Norge, og de fortsetter å vokse. Samtidig befester tradisjonell betal-TV sin sterke posisjon. I Mediavisions analyse av det nordiske TV- og strømmemarkedet konstateres det at husholdningenes utgifter for TV og strømming er høyere i Norge enn i de øvrige nordiske landene. Det voksende markedet for onlinevideo i Norden driver opp husholdningenes totalutgifter. Høsten 2019 betalte husholdningene i Norge gjennomsnittlig kr. 510 i måneden for sine bevegelig bilde-abonnementer. Dette beløpet inkluderer mva., men TV-lisens kommer i tillegg. Dette er den høyeste husholdningsutgiften som Mediavision har målt hittil. Det er også en betydelig høyere sum enn det de nordiske naboene betaler for sine abonnementer. En viktig forklaring på dette er at flertallet av husholdningene i Norge nå for tiden både har tradisjonell betal-TV og ett eller flere strømmeabonnementer. Tradisjonell betal-TV står altså fortsatt sterkt i Norge, til tross for hard konkurranse fra onlinevideo-tjenester. Mediavision slår fast at drøye 55 % av norske husholdninger betaler for minst én strømmetjeneste. Netflix, den allerede største tjenesten, vil høsten 2019 få flest nye kunder i absolutte tall, mens Dplay vokser raskest. – Husholdningene i Norge viser fortsatt ingen tegn på å være forsynt når det gjelder strømmetjenester, og antallet strømmetjenester per husholdning er høyere enn i resten av Norden. Men tross stor appetitt på onlinetjenester holder tradisjonell betal-TV seg stabil. Resultatet blir et rekordnivå for husholdningenes samlede utgifter for bevegelige bilder, kommenterer Marie Nilsson, VD i Mediavision.