Mediavision: Svensk streamingmarknad bromsar in – kommer nya tjänster driva nästa våg?

PRESSRELEASE

7 February 2020

När 2019 sammanfattas konstaterar Mediavision att 54% av hushållen i Sverige skaffat minst ett streamingabonnemang. Att antalet hushåll som betalar för strömmad video endast ökar svagt just nu visar att Sverige blivit en alltmer mogen marknad. Däremot syns en tydlig tillväxt i antal abonnemang per hushåll. 2020 lanseras flera nya streamingtjänster vilket får betydelse för den fortsatta tillväxten.   Efter flera år av stark hushållstillväxt på streamingmarknaden noterar Mediavision en tydlig inbromsning 2019. Till exempel har marknadsledaren Netflix under hela förra året legat stabilt kring 1,6 miljoner kunder. Inte heller lanseringen av Apple TV+ har nämnvärt ökat antalet streaminghushåll. Detta är tecken på att streamingmarknaden nu gått in i en mer mogen fas. Däremot syns fortfarande tillväxt i att befintliga hushåll skaffar fler tjänster, det som ofta kallas ”stacking”.

Antal hushåll som abonnerar på en streamingtjänst (i tusental)

Samtidigt lanseras alltfler nya tjänster. Till exempel släppte svenska Tele2 helt nyligen sin tjänst Com Hem Play+ och i sommar väntas Disney+ komma till Norden. I sin senaste kvartalsrapport kommenterade Disney att deras abonnenttillväxt hittills varit långt över förväntan. Med titlar som Avengers, Mandalorian och Star Wars och en lägre månadskostnad än flera av konkurrenterna, kan Disney bidra till att fler nya hushåll skaffar streamingabonnemang. För aktörerna på marknaden, både nordiska och globala, är fortsatt kundtillväxt nödvändigt. Investeringarna i innehåll är rekordstora och dessa ska bekostas genom abonnemangsintäkter. – Svensk streamingmarknad har efter flera år av mycket stark expansion gått in i en långsammare tillväxtfas. Aktörerna måste nu i större utsträckning förlita sig på att hushållen skaffar fler abonnemang. Samtidigt lanseras nya tjänster och utbudet är större än någonsin. Vår slutsats är att konkurrensen ökar ytterligare 2020 säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.