Mediavision: Svenska hushåll lägger alltmer pengar på medietjänster i Q1 2020

PRESSRELEASE

4 May 2020

Mediavisions analys av hushållens medieköp första kvartalet 2020 visar att utgifterna för ljud, text och rörlig bild fortsätter att öka. Sammantaget betalar hushållen 5% mer för medier i år jämfört med i fjol. Rörlig bild är enskilt störst kategori men utgifterna för ljud och text ökar. Framförallt syns en tydlig tillväxt för digital dagspress, samtidigt som den tryckta tidningen tappar i lösnummerförsäljning. 70% av hushållens medieutgifter kommer nu från digitala medier. Första kvartalet 2020 betalade ett hushåll i snitt 655 kr för media. Det är 5% mer än för ett år sedan och avsevärt mer än generell inflationstakt (Q1 2020 i snitt ~1%). Accesskostnaderna, dvs hushållets kostnader för bredband och mobiltelefoni, är fortfarande högre och uppgår i Q1 till 760 kr i snitt. Sett över de olika mediekategorierna, dominerar rörlig bild-kostnaden med hela 425 kronor per månad (exklusive public service-avgiften). Fortfarande är traditionell betal-TV största utgiftspost, med ca 200 kronor per månad. För de rena streamingtjänsterna, som Netflix och Viaplay, betalar hushållen ca 115 kr per månad. För ljudmedier betalar hushållen i snitt 90 kronor i månaden. Det är en stark tillväxt på 10% jämfört med Q1 2019. Absolut största utgift är strömmad musik, vilket i Sverige betyder Spotify. Ljudböcker, trots stark tillväxt de senaste åren, är en begränsad hushållsutgift på strax under 25 kronor per månad. Även utgifterna för textmedier, dvs dags- och kvällspress samt magasin, ökar. I Q1 uppgår dessa till 140 kronor i genomsnitt per hushåll, eller 4% mer än i Q1 2019. Det är de digitala tjänsterna som växer, vilket kompenserar för en del av tappet i printutgifter. Mediavision noterar en signifikant ökning av digitala dagspressprenumerationer samtidigt som utgifter för tryckta lösnummer minskar (dags- och kvällspress). – Det är en fortsatt mycket påtaglig transformation inom samtliga mediekategorier. Och naturligtvis glädjande att notera att tidningsmarknaden ser en digital tillväxt och att den just nu ser ut att delvis kompensera för tappet i lösnummerförsäljning, säger Marie Nilsson, VD för Mediavision.   För mer information, kontakta: Marie Nilsson E-mail: marie.nilsson@mediavision.se Tel: 08-52809090/ 0707495967