Mediavision – Q3: 700 000 nya SVOD-abonnemang på ett år, Netflix tappar för första gången

PRESSRELEASE

26 October 2020

Under det senaste året har hushållen i Sverige köpt ytterligare 700 000 nya s k SVOD-abonnemang. I det nyss avslutade Q3 nådde därmed de betalda videotjänsterna en ny rekordnivå efter en stark tillväxt jämfört samma period i fjol. Mediavisions analys av tredje kvartalet visar också att Netflix, för första gången sedan tjänstens lansering 2012, tappar i abonnenttal. Netflix behåller dock sin plats som marknadsledare.

Mediavisions analys visar att Netflix i Q3 nådde ca 1,5 miljoner betalande hushåll i Sverige, efter ett tapp om ca 110 000 kunder jämfört samma period 2019. Eftersom totalmarknaden växer, innebär detta att Netflix marknadsandel minskar något. Netflix rapporterade nyligen bolagets globala utveckling där viss inbromsning kunde noteras inom det som kallas EMEA (Europa och Mellanöstern bland annat).

Den kraftiga tillväxten i Sverige förklaras i hög grad av att hushållen nu skaffar fler abonnemang, det som kallas ”stacking”. För första gången har nu ett SVOD-hushåll mer än 2 tjänster i snitt. Konsumenternas aptit är fortfarande stor och många uttrycker intresse att skaffa ytterligare tjänster. Mediavisions analys pekar på fortsatt stark tillväxt.

– Årets tredje kvartal visar en spännande utveckling på svensk streamingmarknad. För första gången har SVOD-hushållen fler än 2 tjänster, samtidigt som ett visst tapp noteras för Netflix. Vi tror på fortsatt tillväxt, inte minst eftersom intresset brukar öka inför de stora helgerna, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

Om Mediavision

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 3000 respondenter mellan 15-74 år intervjuas varje kvartal online i Sverige.

För mer information, kontakta:

Marie Nilsson
E-mail: marie.nilsson@mediavision.se
Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 70 – 749 59 67