Mediavision: Antal hushåll med ljudboksabonnemang passerar för första gången en miljon

PRESSRELEASE

10 May 2022

Mediavisions Q1-analys av svensk ljudboksmarknad visar att antalet hushåll som abonnerar på en ljudbokstjänst för första gången passerar en miljon. Omsättningstillväxten bromsas dock av att prenumererande hushåll i genomsnitt betalar mindre jämfört med fjolåret. Mediavision menar att denna utveckling följer av marknadens kraftiga priskonkurrens och många snarlika erbjudanden.

 

Den svenska ljudboksmarknaden visar stark abonnenttillväxt. Drygt 280 000 hushåll har adderats under de senaste 12 månaderna, fram till och med Q1 2022. Ljudbokspenetrationen uppgår idag till 24 procent och når därmed för första gången mer än 1 miljon hushåll. Detta nya rekord är särskilt intressant eftersom det inte kan tillskrivas pandemin och det ökade intresse för betalda medietjänster som då noterades.

 

 

Det stora antalet nya hushåll på ljudboksmarknaden möts dock inte av motsvarande omsättningstillväxt. Prenumererande hushåll betalar i genomsnitt mindre idag än under fjolåret, förklarat av stor konkurrens mellan aktörerna. Sammantaget gör detta att Mediavision skattar omsättningstillväxten i Q1 2022 till +14 procent jämfört genomsnittlig kvartalsomsättning 2021.

 

– Vi ser att efterfrågan på ljudbokstjänster fortsätter att växa. Att det under de senaste 12 månaderna har tillkommit 280 000 nya hushåll är ett tydligt bevis för detta, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Tillväxten är dock spridd över många aktörer på en marknad som kännetecknas av betydande konkurrens. Det är vanligt att hushållen jagar kampanjerbjudanden och även byter ljudboksleverantör. Detta bidrar till att hushållens genomsnittliga utgifter hålls tillbaka under första kvartalet 2022 jämfört ifjol, vilket dämpar omsättningstillväxten.