Mediavision: Podcast når hälften av alla under en vecka, men mycket få betalar för innehållet

PRESSRELEASE

10 May 2022

Podcastlyssnandet i Sverige är stabilt. Det visar Mediavisions Q1-analys, där veckoräckvidden uppgår till strax över 50 procent. Det är i nivå med tidigare kvartal och innebär att nära 4 miljoner 15-74-åringar lyssnar till något podcastinnehåll en genomsnittlig vecka. Däremot är bara en mycket begränsad del idag betalt direkt av konsumenten.

 

Intresset för podcasts är stort i Sverige. Drygt 50 procent av alla 15-74-åringar, 3,8 miljoner, lyssnar på podcasts en genomsnittlig vecka. En tredjedel av dessa lyssnar en genomsnittlig dag. Det har naturligtvis sin förklaring i att podcastinnehållet ofta uppdateras veckovis. Precis som för annan digital media är det i hög grad unga som lyssnar. Bland t ex 15-34-åringar är veckoräckvidden för podcasts under första kvartalet nära 70 procent.

 

 

Podcastmarknaden är i huvudsak finansierad via reklam eller public service. Mediavisions analys pekar på att hushållen idag lägger mindre än 1 procent av sina totala medieutgifter på podcasts (enstaka donationer/betalningar eller tjänstespecifika abonnemang). Detta kan jämföras med musikstreaming som tar ungefär 10 procent av medieutgifterna i hushållet, eller ljudböckerna som tar nära 5 procent.

 

– Podcasts har på kort tid blivit mycket uppskattat bland lyssnare i Sverige. Att drygt hälften av befolkningen lyssnar på podcasts en genomsnittlig vecka är en god grund också för en växande annonsmarknad, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Till skillnad från andra streamingmedier tycks det dock ännu långt till en betalmarknad. Detta kommer ha betydelse för det framtida innehållet, men sannolikt också för vilka aktörer som kommer att vara tongivande.