Mediavision: 3,4 miljoner pirater i Norden

PRESSRELEASE

3 June 2022

Piracy är fortsatt ett problem för videoindustrin i Norden. Nya siffror från Mediavision visar att antalet pirater till och med har ökat jämfört med föregående år.

 

Enligt en nyligen publicerad analys från Mediavision har 17% av alla 15–74 åringar i Norden laddat ner eller på olaglig väg streamat film eller TV under den senaste månaden. Det är ett nordiskt genomsnitt och nivåerna varierar mellan länderna. Piracy är mest utbrett i Sverige (20%) och minst i Finland och Danmark, båda med en nivå på 13%. Totalt innebär detta att det finns cirka 3,4 miljoner pirater i Norden, vilket är ungefär 0,5 miljoner fler än föregående år.

– Piracy har varit en stor utmaning för rättighetsinnehavare i Norden under flera år. Trots att användandet av legala streamingtjänster är högt, så är piracy fortsatt utbrett, kommenterar Natalia Borelius, senior analytiker på Mediavision. Det pekar på att det inte bara är tillgänglighet som avgör. För att komma åt piracy krävs sannolikt andra åtgärder.