Mediavision: Fördubbling av antal hushåll som betalar för podcasts

PRESSRELEASE

1 September 2022

Mediavisions Q2-analys av svensk ljudmarknad visar på stark tillväxt för betalda podcasts. Under Q2 2022 betalade nära 400 000 hushåll för att lyssna på podcasts, vilket är mer än en fördubbling jämfört samma kvartal ifjol, då motsvarande siffra var 185 000 betalande hushåll. Den kraftiga tillväxten kan delvis förklaras av att nya populära tjänster lanserats, men också av att fler ledande podcastkreatörer under året valt att placera hela eller delar av sitt innehåll bakom betalvägg.

 

 

Trots kraftig tillväxt är dock podcastmarknaden ännu liten relativt andra betalda medieslag. Som en jämförelse är det idag fler än 2,6 miljoner hushåll i Sverige som betalar för minst en video-streamingtjänst. Fler än 2 miljoner hushåll betalar för musikstreaming.

 

– Enligt IRM har annonsmarknaden för podcasts vuxit kraftigt det senaste året. Det verkar med andra ord som att också betalmarknaden nu fått fäste, säger Fredrik Liljeqvist, senior analytiker på Mediavision. Det tycks framför allt som att det är aktörernas vilja att lägga mer innehåll bakom betalvägg som förklarar tillväxten. Men marknaden är ännu i sin linda och vi kommer med all sannolikhet se flera typer av erbjudanden och intäktsmodeller växa fram. Oavsett vilken finansiering, är podcasts idag ett centralt inslag i mångas vardag.