Mediavision: Disney Plus firar två år i Norden med 1,7 miljoner prenumererande hushåll

PRESSRELEASE

13 September 2022

Den 15 september 2020 gjorde Disney Plus entré på den nordiska marknaden. På endast 24 månader har tjänsten lockat drygt 1,7 miljoner prenumererande hushåll på den konkurrensutsatta nordiska marknaden. Tjänsten har i synnerhet tagit en stark position inom segmentet barn och familj.

På torsdag firar Disney Plus två år i Norden. På endast 24 månader har tjänsten lockat drygt 1,7 miljoner prenumererande hushåll i Danmark, Finland, Norge och Sverige – vilket innebär att de nu är den fjärde största tjänsten i Norden.

Disney Plus snabba framgång kan förklaras genom deras tydliga positionering inom barn- och familjesegmentet samt en konkurrenskraftig prissättning. Mediavisions Content Analysis visar att ungefär en femtedel av Disney Plus totala innehåll (sett till antalet timmar) återfinns inom barn- och familj genren – och när de nordiska konsumenterna ombeds ranka vilken aktör som har bäst barninnehåll placeras Disney Plus högre än samtliga konkurrenter.

– Disney Plus gjorde snabbt ett starkt avtryck på den nordiska marknaden. Efter endast två veckor hade tjänsten uppnått en hushållspenetration på hela 10% – vilket ökade stackingen och därmed även hushållens streamingutgifter. De senaste två åren har dock varit mycket händelserika, säger Natalia Borelius, senior analytiker på Mediavision. Streamingmarknaden går mot mättnad, vilket leder till att aktörerna letar nya vägar till tillväxt för prenumerationer och intäkter. Flertalet har valt att satsa på att addera en ny typ av prenumerationer, en hybrid mellan annonsering och prenumeration – och Disney Plus är en av dem. Mediavision följer denna utveckling noggrant – och kommer inom kort att släppa nya siffror om den nordiska SVOD-marknadens utveckling under den andra halvan av 2022.