Mediavision: Hushållens medieutgifter trotsar ekonomisk oro – ökar i tredje kvartalet

PRESSRELEASE

17 October 2022

Hushållen i Sverige betalar alltmer för sin mediekonsumtion. Trots ökad oro kring ekonomin syns ännu inga neddragningar inom detta område. Under tredje kvartalet spenderade hushållen i genomsnitt 714 kronor i månaden på media. Såväl text-, ljud- och videotjänster ökade, jämfört motsvarande period förra året. Kraftigast tillväxt i absoluta tal noteras för video.

Hittills har ökad ekonomisk oro inte inneburit att hushållen minskat sina köp av medietjänster. Tvärtom visar Mediavisions analys att hushållen fortsätter att öka sina medieköp. I snitt betalar ett hushåll nu 714 kronor per månad, vilket är mer än under andra kvartalet och en ökning på tio procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Till detta kan även public serviceskatten adderas, på maximalt 111 kronor per månad och person i hushållet. Samtliga mediekategorier – ljud, text och video – visar tillväxt. I absoluta tal växer video mest, 11 procent eller 42 kronor, jämfört samma period förra året.

 

 

Men det finns tecken på att medieutgifterna kan komma att pressas i ett senare skede. En tredjedel av hushållen menar att de skulle minska sina medieutgifter om deras ekonomiska situation skulle försämras till exempel på grund av en lågkonjunktur. Än tycks dock detta inte ha skett.

– Slutsatsen såhär långt 2022 är att de sammantagna medieutgifterna fortsätter att växa, trots ökad osäkerhet kring ekonomin. Men om hushållens situationen blir tuffare framöver kan detta förändras. En tredjedel av hushållen uppger att de skulle minska sina medieutgifter givet att deras ekonomi försämrades, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Dock är det betydligt fler som uppger att de skulle spara på annat än media vid en försämrad hushållsekonomi. Till exempel nämns nöjen och resor av ca 50 procent vardera. Mediavision följer frågan noggrant, både vad gäller hushållens planer och faktiska utgifter.