Mediavision: Annonsfinansierad video når flest tittare per vecka – sociala medier drivande

PRESSRELEASE

24 November 2022

Under de senaste åren har betalda streamingtjänster, som till exempel Netflix och Viaplay, ofta varit i fokus. Men räknat i antal tittare över en vecka är reklamfinansierade gratistjänster större och bland dessa är det i synnerhet sociala medier som sticker ut. Sammantaget är detta nu den enskilt största kategorin, räknat i totalt antal tittare över en vecka. Detta framkommer i Mediavisions senaste analys av den svenska streamingmarknaden.

Mediavisions Q3-analys visar att 90% av alla 15–74-åringar i Sverige tittar på reklamfinansierad video (s.k. AVOD) minst en gång en genomsnittlig vecka. Detta kan ställas mot att 75% tittat på betalfinansierade streamingtjänster samma period. Tjänster med reklam är därmed den kategori som når flest under en vecka. Dessutom noteras stark tillväxt för reklamtjänsterna under de senaste 12 månaderna. Detta är framförallt pådrivet av sociala medieplattformar, med störst veckoräckvidd för Youtube, Facebook och Instagram. Om sociala medieplattformar exkluderas, når annan reklamfinansierad video (AVOD) 61% av alla 15–74-åringar en genomsnittlig vecka.

 

 

Mediavision noterar även ett tydligt intresse för nya sorters tjänster, där reklam gör abonnemanget billigare. Men även nya onlinetjänster som uteslutande finansieras med reklam etableras nu. Exempel på sådana tjänster är Pluto TV, ägt av Paramount Global, och Samsung TV Plus.

– Vi tror att intresset för reklamfinansierad streaming fortsätter att öka i Sverige, men även intresset för tjänster som kombinerar betalning med reklam kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. I USA finns redan ett stort sådant utbud, bland annat från Netflix. Disney Plus lanserar sin amerikanska hybridtjänst i december. Kanske kommer konjunkturläget att driva på en liknande utveckling även här.